n Samir Tighzert
Entrez les mots clefs à chercher :
 

Leɣrur, tibratin – tullist n Naǧib Meḥfuḍ

Commentaires » 0

 Tasuqilt sɣur  Samir Tighzert Sader tullist ikemlen deg PDF (Tukkist) — D wa i d ugur amenzu ara d-temmager tayri-nneɣ ! Acḥal tuɣ i yi-yeqreḥ lefraq-nni isehlen… i kem-id-cedhaɣ, neɣ i yi-yenɣa ttnefcic !… ma d rrwaḥ-a ɣer Qana d ajdid akk ɣer ɣur-i. Ata yesseɣli-d deg ul-iw yiwen n leḥzen werǧin i s-ḥulfaɣ. Wissen ihi […]

Tisuqilin n Samir Tighzert ɣer teqbaylit s PDF

Commentaires » 0

Tzemrem(t) ad tessadrem(t) (télécharger) baṭel deg talɣa PDF iḍrisen-a i d-yessuqel Samir Tighzert ɣer teqbaylit.    (Tekki ɣef uzwel neɣ ɣef tugna akken ad d-yeffeɣ uḍris) 1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï Gogol                           ___ 2) Taɣaṭ n mass Seguin – tullist sɣur Alphonse Daudet                           ___ 3) Llebsa […]

Iṭij bu tcerket – Tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

Commentaires » 0

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit Samir Tighzert ………………………………….. Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin. Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt[1] iwumi d-yettaweḍ zzhir seg […]

Entretien avec l’auteur Samir Tighzert

Commentaires » 0

La Cité du vendredi 23 – Samedi 24 mars 2018 Entretien réalisé par Hafit Zaouche L’entretien en format PDF …………………………………………………………………… Samir Tighzert, un auteur originaire de Tichy (Aït Melloul), est un médecin de formation au fort penchant à l’écriture romanesque. Alliant sans difficulté sa profession de médecin et sa vocation d’écrivain, il finit par se […]

Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Commentaires » 0

Ameskar : Guy de Maupassant  Amsuɣel : Samir Tighzert I Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ. Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint […]

Llebsa umeḥbus – tullist

Commentaires » 0

Tullist Sɣur Naǧib Meḥfuḍ (1911-2006) Tullist-a teffeɣ-d deg useggas 1938 …… Yerra-tt-id si taεrabt ɣer teqbaylit Samir Tighzert      Bu-ṭṭabla n ddexxan iwumi qqaren Ǧeḥca, yella seg imezwura i d-iruḥen ɣer teɣsert[1] n Zzaqaziq m’akken tuɣ d lawan ad d-taweḍ tmacint. Acku taɣsert netta tuɣal-as d ssuq, dɣa ata yeṭṭef abrid deg ugnenna[2] la […]

Taɣaṭ n mass Seguin

Commentaires » 0

Tullist sɣur Alphonse Daudet Tasuqilt n Samir Tighzert   Ziɣ ur tettbeddileḍ ara a mass Gringoire ! Amek, fkan-ak-d amkan n tmezrayt deg yiwen weɣmis igerrezn di Paris yerna tugiḍ ! Muqel kan iman-ik ay ameɣbun… taqemǧett-nni ineqren akk, iṣebbaden-nni iɛewǧen, aqadum-nni ameṭṭaɛfu iɣef iban laẓ. Atan anda i k-ssawḍen isefra. Ata wayen i d-trebḥeḍ […]

« Anzaren » sɣur Nikolaï Gogol (awal ɣef udlis)

Commentaires » 0

Anzaren d tullist n umaru arusi ameqqran Nikolaï Gogol i d-yerra Samir Tighzert ɣer teqbaylit. Asissen : Win iwumi ruḥen wanzaren-is acu i s-d-yegran ? Leqder, n wemdan, amkan-is di tmetti neɣ layas d tugdi i t-yeggunin di yal tiɣmert, ternuḍ ayen nniḍen… d isental iɣef d-yewwi umeskar deg udris-is. Nnig temsirt n tudert yettilin […]