n Samir Tighzert
Entrez les mots clefs à chercher :
 

Iṭij bu tcerket – Tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

Commentaires » 0

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit Samir Tighzert ………………………………….. Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin. Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt[1] iwumi d-yettaweḍ zzhir seg […]

Entretien avec l’auteur Samir Tighzert

Commentaires » 0

  Entretien réalisé par  Hafit Zaouche dans le journal la Cité, paru le 24/03/2018. Entretien avec l’auteur Samir Tighzert – Journal la Cité   Tisuqilin n Samir Tighzert i usider s talɣa PDF Traductions en kabyle de Samir Tighzert à télécharger sous format PDF: (tekki ɣef uzwel). 1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï […]

Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Commentaires » 0

Ameskar : Guy de Maupassant  Amsuɣel : Samir Tighzert I Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ. Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint […]

Llebsa umeḥbus – tullist

Commentaires » 0

Tullist Sɣur Naǧib Meḥfuḍ (1911-2006) Tullist-a teffeɣ-d deg useggas 1938 …… Yerra-tt-id si taεrabt ɣer teqbaylit Samir Tighzert      Bu-ṭṭabla n ddexxan iwumi qqaren Ǧeḥca, yella seg imezwura i d-iruḥen ɣer teɣsert[1] n Zzaqaziq m’akken tuɣ d lawan ad d-taweḍ tmacint. Acku taɣsert netta tuɣal-as d ssuq, dɣa ata yeṭṭef abrid deg ugnenna[2] la […]

Taɣaṭ n mass Seguin

Commentaires » 0

Timuɣliwin Tullist sɣur Alphonse Daudet Tasuqilt n Samir Tighzert   Ziɣ ur tettbeddileḍ ara a mass Gringoire ! Amek, fkan-ak-d amkan n tmezrayt deg yiwen weɣmis igerrezn di Paris yerna tugiḍ ! Muqel kan iman-ik ay ameɣbun… taqemǧett-nni ineqren akk, iṣebbaden-nni iɛewǧen, aqadum-nni ameṭṭaɛfu iɣef iban laẓ. Atan anda i k-ssawḍen isefra. Ata wayen i […]

« Anzaren » sɣur Nikolaï Gogol (awal ɣef udlis)

Commentaires » 0

Anzaren d tullist n umaru arusi ameqqran Nikolaï Gogol i d-yerra Samir Tighzert ɣer teqbaylit. Asissen : Win iwumi ruḥen wanzaren-is acu i s-d-yegran ? Leqder, n wemdan, amkan-is di tmetti neɣ layas d tugdi i t-yeggunin di yal tiɣmert, ternuḍ ayen nniḍen… d isental iɣef d-yewwi umeskar deg udris-is. Nnig temsirt n tudert yettilin […]