n Samir Tighzert

Articles parus en janvier2018


Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Commentaires » 0

Ameskar : Guy de Maupassant  Amsuɣel : Samir Tighzert I Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ. Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint […]