n Samir Tighzert

D taqbaylit neɣ d tamaziɣt ?

 Sɣur Samir Tighzert

Aṭas n medden i ireffun, d Imaziɣen s umata neɣ d Iqbayliyen, am akken yettɣiḍ-iten lḥal yal m’ara d-nini tutalyt taqbaylit ur d-nenna ara  tamaziɣt, dɣa wa yettarra-tt ɣer tsertit, wa ɣer wayen nniḍen. Llan wid yettwalin belli nebɣa ad d-nennser seg umezruy amaziɣ akken ad d-nesnulfu wayeḍ ɣef lqaε, imi nutni ḍemεen ad qqimen deg tallit-nni n Tmazɣa taqburt  i ssaramen ad d-tuɣal, tin akken yesdukklen imdanen si Maṣer armi d Aṭlantik, seg Wagrakal alma d timura n Mali d Nnijer. A w’i yufan, lukan yella wakken, neɣ lukan xersum yezmer ad yili ! Acku ula deg leqrun-nni tantaliwin llant yakan mgaradent, yenna-t-id Stéphane Gsell[1] i t-yufan ɣer yemura igrigiyen d Iṛumaniyen i ixulḍen lejdud-nneɣ si zzman-nni uqbel Talalit. Imir imezdaɣ n Tefriqt Ugafa merra llan d imaziɣen, err-itt-id ihi tura imi nennebḍa yakk annect-a.The_Berber_language_as_spoken_in_North_Africa

Ihi ayen yessaram yiwen iban, ma d tilawt d ayen nniḍen yerna rẓaget. Akal-aεzizen fell-aɣ mačči yiwet kan i iεeddan fell-as. D leqrun mi ttemseḍfarent temhersiwin[2] ɣur-neɣ, tettbeddil tmetti, ttemxalafent leεwayed d tmusniwin rennunt ula d timeslayin. Ladɣa segmi d-tekcem taεrabt  talemmast di tmura yakk n Tmazɣa, teṭṭef  lakulat d imidyaten armi yuɣal yessagad yimal n tsutiwin i d-iteddun deg ubrid ara aɣent.

D acu ma nuɣal-d ɣer umeslay ɣef tmaziɣt, ilaq ad neqbel belli awal n “tmaziɣt” mačči d yiwet n tutlayt kan i yessegraw, d aṭas n tutlayin i d-yeqqersen seg-s. Akken yebɣu yiwen yessarem, yettaf dima ayen ara d-ibeyynen aya. Deg tneqqiṭ-a, ad d-nebdu s umedya n ccna d uẓawan. Ma neqqim deg Lezzayer kan, anwa Aqbayli bu-tidet, ara d-yenin ifehhem taɣect tacawit akken yebɣa, neɣ Acawi ara yegzun taɣect n teqbaylit s ttfaṣil ? Akka yerna, snat-a tmeslayin mqaraben nezzeh deg tesnilest[3], acu ara d-nini ihi ɣef tmeslayin n Itergiyen ? uma ma nuɣal nesserwes taqbaylit d tcelḥit( di Lmerruk), ad naf aɣbel d wayeḍ. Imi s tjerrumt-nsent, s tseftit tikwal, ttemgaradent. Γas in’as i necrek yid-sen ala tamawalt taqburt, yerna ula d tin nettmagar deg-s uguren meqqren, ladɣa imi tikwal d ayen irezzun awalen n yal ass am m’ara d-nini Tamɣart, tamṭṭut meqqren deg leεmer s teqbylit, ɣur Icelḥiyen d tameṭṭut kan, m’ara timɣur deg leεmer qqaren-as tawssart ; neɣ ma nmuqel amyag Γli, s teqbaylit d ɣelluy i nessen, s tcelḥit ɣas in’as d anemgal-is : ali, qqaren tɣwli tafukt (icreq-d yiṭij), ɣwliɣ ɣ isefkal (uliɣ deg tedrujin).

Hatan ihi amek tezmer ad temgirred tmaziɣt si tmennaṭ ɣer tayeḍ, yerna annect-a ur nehdir ara εad  ɣef tɣara n tmeslayt i yesseεraqen ugar taywalt gar Imaziɣen.

Si tami-iḍen, yessefk fell-aɣ ad d-nemmekti belli awal-a n tutlayt tamaziɣt i t-id-yewwin d taḍullit[4] umennuɣ asmi ttruẓen medden asalu ; ma d tura mi d-ldint zzat-neɣ waṭas n tewwura i d-ḥellan ineɣmasen s wayen ɣlayen deg tudert-nsen, yewwi-d ɣef yal win d tin iḥemmlen tutlayt-is ad meyyzen tura s wumdem-iḍen, atrar, ussnan, uɣẓin. Imir ilaq ad neḥsu d acu yebnan yal tutlayt ibedden assa deg umaḍal : agmay, tajerrumt, d tmawalt. Yuɣ lḥal d aya i yebḍan tutlayin timaziɣin, akken yebɣu yiwen yargu. Ihi ayen ilaqen d leqdic, d tira akked tuẓin ɣer zzat. Syin ma yal tamennaṭ tbedd i “tantala” i d-tewṛet, tesnefli-tt armi s-tefka yakk allalen iss ara telḥu, tezmer ad tecrek abrid-is d tiyaḍ, ama deg tmawalt taqburt i ilaq ad d-nessekfel di yal amkan, neɣ asnulfu d ureṣṣi n wawalen imaynuten i zemren daɣen Yimaziɣen ad cerken.

Assa di tilawt, iban d taqbaylit i d-yelḥan amecwar meqqren deg taɣult-a di Lezzayer, maca ula d tacelḥit di Lmeṛṛuk, tewweḍ iswiren yessefraḥen, imi aselmed-is simmal yettnerni (ulamma sεan ugur n tfinaɣ iɣef ur msefhamen), yerna aṭas n yedlisen i d-ssufɣen tagara-yi s tutlayt-a tamaziɣt. Ihi ma yeεreḍ yiwen deg snat-a n tmura, ad yeqqen timeslayin-a ɣer tiyaḍ, d aseεreq kan ara yesseεreq timsal, imi werǧin yesnulfa-d ugdud tutlayt ur yettmeslay deg tudert-is, d tantaliwin kan i yettimɣuren alamma qqlent s wazal-nsent ; dɣa ayen iɣef ara yesḥissef yiwen, d kra n imusnawen ikadimyen deg tesdawiyin, i d-mazal bɣan ad wellhen medden deg tnila-ya n usufeɣ n yiwet tmaziɣt ara tent-ijemlen merra, ɣas akken ẓran d awezɣi.

Taneggarut, tamslalt  mačči d ayen yerzan tasertit neɣ leḥsab-iḍen, akken yebɣu yili, d lfayda n tutlayt kan  i nebɣa ad nessezwir u ad neǧǧ  ɣer deffir tirga ur nebni ɣef kra n llsas. Imi yal mi tuẓa yiwet n tutlayt tamaziɣt, d arbaḥ kan ara d-rebḥent tid ukud tecrek laṣel-is deg teswiεt-a ideg ur ɣ-ilaq ad nesruḥ akud, nekni i yerja ubrid ɣezzifen i useǧhed d usekfel n tmagit-nneɣ s umata seld mi truḥ ad tɣib deg tatut.

S. Tighzert

………

 Facebook/Timuɣliwin

 


[1] Histoire ancienne de l’Afrique du nord, tome VI, langues et écritures.

[2] Colonilaismes.

[3] Linguisitique.

[4] Nécessité.

 
my widget for counting

MyVisits Counter

11 mai, 2017 à 0 h 05 min


2 Commentaires pour “D taqbaylit neɣ d tamaziɣt ?”


 1. Yidir écrit:

  Azul.
  Ayen akka d-tenniḍ d awal n tidett.
  Γuṛ-i asteqsi d amexṭuḥ : amek tettwaliḍ awalen i d yussan si tutlayin tiyyaḍ ladɣa si teεṛabt ?
  Tanemmirt.

  Répondre

  • samirtighzertsteqbaylit écrit:

   Azul, tanemmirt ɣef uwennit-ik.
   Γef ayen yerzan awalen i d-yusan si tutlayin nniḍen nekk ttwaliɣ mačči d aɣbel, ladɣa ma yella si zik mi yekcem,d leqrun,dayen yuɣal d aḥric deg tutlayt, ama si tefransist neɣ s taεrabt,d tidet yelha ma nerra-d awalen imaziɣen maca areṭṭal yella ɣur tutlayin merra, tamezwarut d taneglizit i d-yewwin aṭas si tyaḍ, iswi ilaq ad naf kan amek ara d-nerbeḥ akud akken ad tt-nesneri.

   Répondre


Laisser un commentaire