n Samir Tighzert
  • Accueil
  • > Tullisin
  • > Tukkist seg wungal  » Tiyita n tmeddit », n Samir Tighzert

Tukkist seg wungal  » Tiyita n tmeddit », n Samir Tighzert

(Isebtar 78,79) ……

     Atan tura ihi tewweḍ-as-d teswiεt i Mḥend anda ur yettsamaḥ ara i yiman-is ad yeqqel ɣer deffir. Ifat lḥal, d tidet, ahat ma iruḥ yiwen ur t-iεeqqel dinna, ad yekcem kan am uberrani. Maca tura mačči ala ɣer yemdanen, yettwalas ula ɣer tefrit-is netta. Aṭas n tlufa i s-yeqqimen d ireṭṭalen, s kra yedder akkin i lebḥer, inezgumen am wiyi zgan ẓẓaden deg wul-is am yiɣuraf. Yeẓra ulac w’ara t-ifehmen ma yemla tabaḍnit-is, ula d tarwa-s di Fransa i lulen, i d-kkren, ɣas ad asen-ihedder deg yiḍ deg waass ur ferrẓen ula d iqiḥ di teqsiṭ n baba-tsen d wayen i s d-yezzin d tiserraf. Tameṭṭut-is d Taṛumit, si tid i d-yelhan ala d yiman-nsent, ɣer ɣur-s nettat d cciεa maḍi imi argaz-is yelfa-d ziɣ seg wid inekren tamurt-nsen ddan d walya-s nettat ɣef akken i s-nnrabah 3an kra n medden, ɣas akken ula d nettat mačči d Tafransist taḥeqqanit yerna asmi i t-tuɣ teẓra d ayen ur nebni ɣef ṣṣeḥ imi iban mačči d ṣṣifa-s i s-iɛeǧben, d taḥanut-nni n baba-s kan i d-iger gar wallen-is. Lḥaṣun teɣleq-d ssya d ssya ɣef Mḥend Umaryus, tabaɣurt ur yelli i s-d-texdem,  akken yettaẓ di leεmer i yettḥulfu s tudert-is tettuɣal d ulac, yesserɣ-itt akka s ufus-is imi asmi yezmer ad iseggem kra seg-s yeqqen kan allen-is iεedda, ur iḥebber ara i tagara.

    Tagara ur tɛeṭṭel ara, attan tura d tayi. Arezqi meskin iruḥ. Seg yeḥbiben imenza yeqqim-as-d ala Ḥmed Ubandu. Γas in-as yessetḥa ciṭuḥ ad t-yini akka s wawal-a i yiman-is, maca d ayen yellan. Asmi t-id-yufa di lqahwa s usamma i rnan lumuṛ kaden-as-d s tifawt, aragaz-a mačči d win ara yettihin fell-as neɣ ara t-yeǧǧen deg uzgen n webrid, ɣas netta yeǧǧa-t zik. D win kan i d-mazal ukud yezmer ad yeddu neɣ ad iqeṣṣer ciṭuḥ. Daymi yesla kan s yir isalli, iṣadd-d s tkeṛṛust armi d nnig uxxam-is, iweṣṣa-yas agrud ara s-yinin.

…….

Awal n mass Muḥend Akli Salḥi ɣef wungal-a

Awal n mass Naser Ayt Weεli ɣef wungal-a

Ungal « Tiyita n tmeddit » deg Facebook (page facebook)

 

Live Stats For Website
Tukkist seg wungal

13 janvier, 2017 à 22 h 56 min


Laisser un commentaire