n Samir Tighzert

Articles parus en janvier2017


Tukkist seg wungal  » Tiyita n tmeddit », n Samir Tighzert

Commentaires » 0

(Isebtar 78,79) ……      Atan tura ihi tewweḍ-as-d teswiεt i Mḥend anda ur yettsamaḥ ara i yiman-is ad yeqqel ɣer deffir. Ifat lḥal, d tidet, ahat ma iruḥ yiwen ur t-iεeqqel dinna, ad yekcem kan am uberrani. Maca tura mačči ala ɣer yemdanen, yettwalas ula ɣer tefrit-is netta. Aṭas n tlufa i s-yeqqimen d ireṭṭalen, […]

Llebsa umeḥbus – tullist

Commentaires » 0

Tullist Sɣur Naǧib Meḥfuḍ (1911-2006) Tullist-a teffeɣ-d deg useggas 1938 …… Yerra-tt-id si taεrabt ɣer teqbaylit Samir Tighzert      Bu-ṭṭabla n ddexxan iwumi qqaren Ǧeḥca, yella seg imezwura i d-iruḥen ɣer teɣsert[1] n Zzaqaziq m’akken tuɣ d lawan ad d-taweḍ tmacint. Acku taɣsert netta tuɣal-as d ssuq, dɣa ata yeṭṭef abrid deg ugnenna[2] la […]