n Samir Tighzert

Imessukal n Bremen – Tamacahut n watmaten Grimm

Tasuqilt sɣur : Samir Tighzert

Tamacahut ikemlen deg PDF

(Tukkist) :

bremen

Yella zik yiwen wergaz, yesɛa aɣyul i ixedmen fell-as d iseggasen armi  d-yewweḍ anda i t-ǧǧant tzemmar, yuɣal simmal yettaẓay i uxeddim. Dɣa bab-is yebda yettxemmim ad ihenni iman-is seg-s, maca aɣyul iḥulfa kan yella wayen ur nessefraḥ, ihi yerwel, yeṭṭef abrid ɣer temdint n Bremen. « Dinna meqqar zemreɣ ad uɣaleɣ ad ameẓẓawan[1] n temdint », i yenna deg ul-is.

Akken yella ileḥḥu, yemlal-d deg ubrid yiwen n weqjun n ssyaḍa i yeẓẓlen deg ubrid, yettqezmimmir am win yeɛyan.

— D acu i k-yuɣen tettqezmimmireḍ akka ay amdakel ? i t-yesteqsa.

— Iiih ! i s-d-yerra uqjun, a niɣ tura ɣliɣ d amɣar yerna ineqqes lǧehd-iw yal ass armi uɣaleɣ ur zmireɣ ad dduɣ ɣer ssyaḍa, daymi yebɣa ad yi-yenɣ baba-iw, dɣa rewleɣ-d ; maca amek ara xedmeɣ tura akken ad d-ḥelliɣ aɣrum-iw ?

— Ihi nekk aql-i tedduɣ ɣer Bremen akken ad uɣaleɣ d ameẓẓawan, i s-yenna uɣyul ; yya ddu-d yid-i ad tgeḍ akken ula d kečč, nekk ad kkateɣ lɛud, kečč d tiqerqabin.

Yeqbel dɣa uqjun, kemmlen akken lwaḥi. Syin, rnan kan ciṭuḥ, ufan-d yiwen n wemcic iɣef iban leḥzen.

— D acu i d-yeɣlin akka fell-ak ay amcic ? i t-yesteqsa uɣyul.

— Ulamek ara ihenni yiwen ma yugad ɣef uqerruy-is, i s-d-yerra umcic ; acku tura mi ttaẓeɣ deg leɛmer, bdant rekkunt tuɣmas-iw, uɣaleɣ ḥemmleɣ ad qqimeɣ ɣer yiri n lkanun kan wala ma ttazzaleɣ deffir iɣerdayen, dɣa mi tebɣa ad yi-tḍeqqer lal-iw ɣer waman, rewleɣ-as-d, maca tura amek ara geɣ, sani ara rreɣ ?

—Yya-d yid-neɣ ɣer Bremen ; kečč d tessneḍ-as i uẓawan n yiḍ, meqqar ad tuɣaleḍ d ameẓẓawan n temdint am nekni.

Amcic iɛǧeb-as rray, yekker yedda yid-sen. Syin ur ɛeṭṭlen ara imennaṭriyen kkan zdat yiwen n wefrag anda walan ayaziḍ yuli ɣef tewwurt tameqqrant, yeɣɣar seg ayen i d-yewwi.

— A tesɛuẓẓgeḍ-aɣ a wayi ! i s-yenna uɣyul, acimi tettsuɣeḍ akka yeɛni ?

— Lliɣ mmaleɣ-d kan addad n tegnawt i wass usired iceṭṭiḍen, i d-yerra uyaziḍ ; maca imi llan yinebgawen ara d-yasen ass n lḥedd, attan lal n wexxam-a teqqar-as i tḍebbaxt-is ad yi-tezlu azekka iwakken ad yi-yeččen, ma d tura aql-i la ttruɣ kan.

— Yerbeḥ a bu ucerur azeggaɣ ! i s-yenna uɣyul ; ihi yya-d kan ad tedduḍ yid-neɣ ɣer Bremen axir ma nɣan-k da. Aql-ik tesɛiḍ taɣect tgerrez, ad ternuḍ ad tcebbḥeḍ meqqar tarbaɛt uẓawan ara nessali.

Ayaziḍ iɛǧeb-it usumer, dɣa qelɛen akken deg rebɛa… (Yettkemmil)

 

 

Sader tamacahut deg PDF

facebooktim2

..

..


[1] Ameẓẓawan neɣ amesẓawan : seg uẓawan (lmusiqa), win i d-yelhan d uẓawan.

 Copyright © 2020 S. Tighzert.

 

 analytics counter

2 janvier, 2020 à 16 h 18 min | Commentaires (0) | Permalien


Leɣrur, tibratin – tullist n Naǧib Meḥfuḍ

 Tasuqilt sɣur  Samir Tighzert

Sader tullist ikemlen deg PDF

(Tukkist)

— D wa i d ugur amenzu ara d-temmager tayri-nneɣ ! Acḥal tuɣ i yi-yeqreḥ lefraq-nni isehlen… i kem-id-cedhaɣ, neɣ i yi-yenɣa ttnefcic !… ma d rrwaḥ-a ɣer Qana d ajdid akk ɣer ɣur-i. Ata yesseɣli-d deg ul-iw yiwen n leḥzen werǧin i s-ḥulfaɣ. Wissen ihi m’ad tbeddleḍ rray ?Leɣrur, tibratin

— Lemmer am nekk ur d-ttmenniɣ asikel-a, ur s-qqareɣ xir ad d-lhuɣ d ccetwa deg leɛli n Ṣṣaɛid[1] mi ifat zhiɣ da deg lqerb-ik ; tili awufan ad tkemmel temlilit-a ! Meɛna d acu ara d-xedmeɣ ? d baba i yebɣan, i ixeddmen akka segmi yewwi tastaɣt[2].Yennum yal tegrest ilaq ad iruḥ ad d-yesɛeddi ayyur neɣ sin deg Qana, ɣur ɛemmi-nni ixeddmen d ṭṭbib.

— Ahat zemreɣ ad d-ssugneɣ takunin[3] deg allaɣ, ur d-ssuguneɣ amek ara tili tudert-iw deg sin-a n wayyuren i d-iteddun, acku s tayri-m kan i ɛaceɣ, ma d timlilit tuɣal-iyi d tannumi, yess kan i sgunfuyeɣ ma lliɣ ɛyiɣ neɣ i txessi tmes n ccuq-iw. Amek ihi ara xedmeɣ, acu ara yilin di lɛewn-iw ?

Dɣa tsers yiwen ufus d axemri ɣef tayet-is, tesself-as deg lḥenk-is s yixfawen iḍudan-is, tuɣal testewtew-as s ameẓẓuɣ, tenna :

— Lukan ur kriheɣ annect-en, ad k-d-iniɣ err kan tablaḍt ɣef ul-ik tedhuḍ s wayen nniḍen, acku s ṣṣber-nni yelhan kan ara neṭṭef alamma tekfa teswiɛt-a n lbeɛdan u ad nuɣal ad nemlil. Yerna ɣas akken, nekk ad k-d-iniɣ ay a sseɛd-ik, a yir ẓẓher-iw !

— Amek meḥsub ?

— Teẓriḍ nekk segmi ara ɣibeɣ ur ferrḥeɣ s tira-k, acku ur tezmireḍ ad yi-d-taruḍ ; uma kečč ad k-id-yaweḍ kan ustewtew n wul-iw yal m’ara afeɣ tagnit akken ad k-d-aruɣ ciṭṭ s tuffra. Anwa yesɛan ihi ẓẓher deg-neɣ ?

— D win  kan izemren ad d-yini kra akken ad yekkes ɣef ul-is.

Yenna-d akka, idel-d udem-is yiwen usigna berriken. Yesmeɛḍel, yuɣal yesteqsa-tt :

— Tesɛiḍ arraw n ɛemmi-m ?

Dɣa mi tesla i wakka tecmumeḥ acmumeḥ-nni i d-yeqqaren tefreḥ imi iga annect-nni d aɣbel, tɛedda terra-yas :

— Ih, llan… maca d igerdan akk. Yerna ɣas lukan akken nniḍen, ur tesɛiḍ ara tagadeḍ a bu tismin, a yiwen uxewwaf… ma d tura awi-d imi-k ad k-beqqiɣ sslam, u ad nernu ad d-nini deg sin awal-nni ijerrḥen ulawen : « Qqim di lehna. »

Seg uzekkuya, atan ad ilin deg Qana sin n medden i iɛzizen fell-as : taḥbibt-is Σayda, d umdakal-is n temẓi, aselmad Ḥmed Merzuq ukud tuɣ yeɣra zik, i yesɣaren tura deg Qana. Maca ma yettnermis d umdakel-is s tebratin, akked teḥbibt-is ur yezmir, imi tayri-nsen tella mazal teffer, ur tewwiḍ imawlan.

Mi ɛeddan rebɛa n wussan ɣef usikel n Σayda, atta dɣa tewweḍ-as-d sɣur-s tebrat :

« Wehmeɣ deg lxiq-a i yi-yenɣan ɣas yid-i i telliḍ… ih, aql-ik yid-i, taswiɛt mačči teǧǧiḍ-iyi, ama deg uhetwir n wass neɣ deg tsusmi n yiḍ ; yid-i i telliḍ, m’akken ara fkeɣ tiṭ seg usfaylu n tmacint akken ad waliɣ igran-nni ur nettfakka d tezdayin yembaɛaden ta ɣef ta ; yid-i, ɣas ma lliɣ gar wat uxxam n ɛemmi la smeḥsiseɣ i lehdur-nsen, ttarraɣ-asen, neɣ la ttaḍsaɣ d wa akken selleɣ i wayeḍ ; yid-i yal taswiɛt, deg yal amkan ; amek ihi ur k-id-tejjmeɣ neɣ ur d-gerriɣ deg lweḥc d wuzu segmi beɛdeɣ fell-ak !

« Yerna ɣur-k ad s-tiniḍ d aɣfal i ɣefleɣ ma ur k-d-uriɣ ara zik ; ata uxxam n ɛemmi yeččur d igerdan, ur yi-ttaǧǧan ad snuffseɣ ula dqiqa weḥd-i. Dɣa imeslayen i d-yeddan deg lkaɣeḍ-a llan ffɣen-d seg iḥulfan-iw, yejmem yes-sen wallaɣ-iw, ḥuzan akk isyafan[4]-iw, rniɣ ḥefḍeɣ-ten awal s wawal uqbel ad yi-d-ɣlint tegnatin ad ten-jerrdeɣ s tuffra i tziri n wayyur i d-yettakren iman-is si ṭṭaq m’akken tuɣ yeqqen yiḍes allen ara yi-d-iwalin… Suref-iyi ihi ma ɛeṭṭlent fell-ak tebratin-iw, testeqsiḍ kan ul-ik ma tebɣiḍ, acku cukkeɣ yeqqar-ak-d dima deg umkan-iw ayen ḥemmleɣ ad k-t-id-iniɣ.

« Deg ayen yerzan Qana, ad d-iniɣ teḥma ddeqs-is, ma d ayen nniḍen, nekni aql-aɣ deg lɣerba, lukan ur d ayen yettaf baba deg-s i ṣṣeḥḥa-s, ur t-ttaǧǧaɣ ad yernu da dqiqa. »

Yetwennes ihi akken yezmer ɣer lkaɣeḍ-a ideg yufa kra n ṣṣber d tmedhiwt d lehna.

Yuɣ lḥal amdakel-is Merzuq yella ur iḥebbes ara s unermes yid-s, ɣas ur d-ttawint tebratin-is kra umaynu, meḥsub d tin usiweḍ n sslam kan, ccuq ɣer tmurt, d umeslay ɣef useggas aɣurbiz yettgamin ad ifakk neɣ imuras unebdu i iḥar ad d-awḍen. Maca tikelt-a yerna-d ayen nniḍen mi d-yura :

« Acḥal d abrid i k-nniɣ belli aql-i ttɛiceɣ da deg Qana am akken iɛac kan baba-tneɣ Adem qbel ad d-yexleq Rebbi seg-s yemma-tneɣ Ḥewwa. Werǧin i d-ṣebbḥent wallen-iw deg tmeṭṭut, ulamma ssya ɣer da ẓerreɣ imdukal-iw ttcewwiṛen ɣer kra uwemmus n lqecc aberkan iteddun akken yekbel ad s-tiniḍ d tagut-nni n ddexxan aneẓẓaw[5], u ad d-inin muqel tameṭṭut-ihin…

« Maca iḍelli yeḍra-d wayen ara yeqqimen deg umezruy n Qana ; ata yusa-d ihi umaswaḍ[6] n tezmert Dr Sami Ḥusni ɣer wurti azayez, dɣa tedda-d yid-s yiwet n tuzyint ur neffir udem-is, thuzz akk tamurt, tezlez-itt ɣef uẓar. Acku netta d abɣas, ur yecliɛ deg ayen qqaren wid i iḥerrṣen iman-nsen, yerna yettaf dima amek ara sen-yerr ṣṣerf i wid yebɣan ad farṣen kra, armi yuɣal d amedya i medden. Ur iɛeṭṭel ara ihi yekker lexber, yewweḍ imeẓẓuɣen, dɣa aten-a uzzlen-d akk yemrisen[7] ɣer wurti, gar iselmaden d ijenyuren d imarayen, teddun-d ttṣewwiben tikrabaḍin, ttseggimen iṭerbac ɣef yiqerra ; lukan teẓriḍ tibḥirt-nni imir, ad s-tiniḍ d kra n wurti deg Heliopolis[8] neɣ deg Qser-Nnil.

« Yiwet akken n tlemẓit deg-s, tecbeḥ, tettawi yid-s tafenda ḥlawen n Lqahira ; anef ihi i tneẓruft n Qana ad tefreḥ s rriḥa-s yeṣfan… »

Dɣa yedduqes wul-is mi yeɣra tabrat-a, imi ur s-d-yegri din ccekk ɣef lal n zzin-a yesheblen arrac n Qana.

D lewhayem aten-a wawalen i d-yewwin lferḥ d lǧerḥ ɣef tikelt, ulamma yugar deg-sen lǧerḥ. Yefka-tt lḥal yeɛni ad tezhu Qana d wid tt-izedɣen s teḥbibt-is u ad yeqqim netta deg Lqahira la d-yeggar fell-as nnhati ?

Iɛedda ihi ad yaru i umdakel-is u ad s-yini belli tinna yessengugin akken Qana d taḥbibt-is n wassa, d taxḍibt-is uzekka ; maca iɛawed yerra aḍar, seg akken yella kra deg ul-is i s-yennan tif xir ma yeffer kullec, u ad yeḍleb kan seg-s ad s-d-yeḥku fell-as imi tuklal ad d-awin fell-as awal deg sin.

Baqi ikukra ciṭuḥ, yesteqsa gar-as d yiman-is ma mačči d asɣalli[9] ara yesɣalli ɣef teḥbibt-is !

D ayen iǧuzen yeɛni deg isuḍaf n tayri ?

Mačči tif xir ma yeṭṭef iman-is ur tt-ireddu[10], ur yettcukku deg-s ?

Maca nndama-yi i yendem taswiɛt, ur tessaweḍ ara ad tessens ayen akk irekkmen deg ul-is d iḥulfan berriken ; yesṭaxer-itt ihi ɣef uqerru-s, yura i umdakel-is akken tuɣ i d-imeyyez deg uferfud-nni amenzu.

Mi iɛedda kra, tewweḍ-as-d tebrat-iḍen sɣur umdakel-is, yenna-d deg-s ɣef Σayda :

« Kullec ibeddel, ama deg Qana neɣ deg tudert-iw nekk. Ur teqqim Qana d aẓekka-nni kan ilem, yessewḥacen s yimi-s i d-yeldin ; ur teqqim daɣ tudert-iw d taɣufi[11]-nni d karuh ur nkeffu. Ih, imi qqleɣ ttekleɣ belli yal tameddit ad d-ẓreɣ udem-nni acmamaḥ ur neffir, d-iḥeyyun ayen immuten deg terwiḥin irennu yettarra-d asirem… annaɣ ay tecbeḥ, ay temleḥ !

« Tura ɛelmeɣ d yelli-s n gma-s umaswaḍ n tezmert, neɣ lḥaṣun d aya i ɛelmen deg Qana s umata, ladɣa ilemẓiyen. Ččan-tt akk s wallen, yerna ahat d dderz-a yekkren ara yeǧǧen ibabaten ad asmen ciṭuḥ u ad ɛefsen ɣef wansayen n Ṣṣaɛid d wid tt-izedɣen, akken ad ǧǧen yessi-tsen ad ffɣent w’ibɣun iẓer-itent ; yerna ayen i d-yellan d nekni ara ifarṣen.

« Ur ttagad ɣef gma-k, imi d asaḍ[12] abɣas ur yettezwir ḥedd ɣer kra ; atent-a dɣa wallen-iw ttɛeddint gar tiyaḍ merra akken ad d-jebdent tid-is nettat, ihi ur tettɛeṭṭileḍ ara teẓreḍ anda i t-ttrajunt tnutam[13] i s-yeffer lmektub ! »

D acu akka i d-yeqqar Merzuq ɣef allen-is i d-ijebbden tid-is ? Tura allen-is netta anef ad d-jebdent ayen bɣant… ma d tid n temdakelt-is, ayen ara ttwajebdent neɣ ara s-rrent ? Wissen m’ad yili d tamuɣli kan tamelsit i d-yeɣra Merzuq akken i s-yehwa s ttnafxa-s d wayen i yebɣa ? Acku werǧin i yekkis laman deg Σayda ; d acu, ur ilaq ad yettu daɣen belli amdakel-is yesɛa kra n wallen akken icebḥen, yeqwan, d tuqqsa i teqqsent wi tent-imuqlen, yerna — nnig wakken — d aselmad s leqder-is, seg wid yesɛan igerdasen ɛlayen, i yettraju yimal yelhan. Uma netta d axeddam kan n menwala, d lbak kan i d-yewwi, ur s-iban kra ɣer zzat. Yezmer ihi lxilaf am wa ad ibeddel kra deg tayri ?

Yeɣli-d fell-as leḥzen d ameqqran, yuɣal si layas am umɣar-nni awessar yesfilliten ala i cceṛ, yerna iḥuss s ssem n tismin yebda la d-yettruḥ seg ul-is, yesluɣu-yas idammen… annaɣ… atent-a tura tirga-s d usirem-is deg lmizan…

 Maca ussan-nni kan tewweḍ-as-d tebrat sɣur Σayda, dɣa yebda la tt-yeqqar s lḥir, iɛawed-as acḥal d tikelt, yufa ur temgarad ɣef tmenzut-nni, ihi yekkes-as ccekk, yuɣal-it-id laman, yerna yeɛreḍ acemma n ḥellu d ṭṭmana, ayen i t-yeǧǧan ad tent-yerr kan ɣef umdakel-is i t-igren deg lmeḥna, yessekecem-as yir aḥebbiṛ ; maca tɛedda kan ssmana tewweḍ-as-d tebrat-iḍen sɣur umdakel, yenna-yas-d deg-s :

« Amen belli aḥulfu-nni tura mačči kan deg yiwet n tama i yella, acku allen n teqcict-nni — iwumi qqaren Σayda — uɣalent dehhment-d gar warrac nniḍen akk iḥeḍren akken ad ḥebsent ɣur-i nekk. Yal m’ara iliɣ din, ttwaliɣ deg udem-is yiwen akken n lebɣi d umenni i tbeqqu ad teffer s welɛab i tt-tleɛɛeb am tin ur necliɛ di kra, la qqareɣ deg allen-is tiririt timexfit i d-tettarra i yiznan-nni-inu ireqqen ur nessawal, delluɣ maḍi tikwal ɣef ucmumeḥ d amecṭuḥ deg imi-s, yerna ahat d nekk i d-tqessed m’akken ara tlaɛi ɛemmi-s neɣ ḥedd seg imecṭaḥ-nni-ines s ṣṣut ɛlayen. Ur ilaq ara ad twehmeḍ deg ayen i k-qqareɣ acku stḥerṣeɣ fell-as, anda teqqel ad yi-taf din ; la tt-ttlaɛiɣ s ṣṣut xfifen i d-yettbinen ala ɣef yicenfiren-iw ma ḥerrken, ttcewwiṛeɣ-as s ucetki d uraju, armi yiwwas mi tella tettqeṣṣir d yiwen akken weqrur si tarwa n ɛemmi-s, sliɣ tenna-yas, neɣ tenna-d i nekk, ma tebɣiḍ : « Segmi ara d-tekkreḍ kečč d atbaɛ sdeffir-i ! amek ara k-teḍru ihi asmi ara uɣaleɣ ?… », dɣa rriɣ-as akken ara d-tsel, nniɣ-as : « Ahat ur tettuɣaleḍ ara !… » Awal-a yesɛa lmeɛna-s sɣur ilemẓi ur nezwiǧ, yellan d axeddam am nekk, yerna ẓriɣ yewwi-d lḥeqq-is. Ftu-yi-tt-id ihi tura, imi d kečč kan i d ṭṭbib yessnen lesrar-iw ; amek ? ad kemmleɣ neɣ ad s-iniɣ kan icaḍ-iyi ayen ɛerḍeɣ seg tadfi[14]-ya tamelsit u ad zziɣ s weɛrur i lemḥibba ur nḥellu s lɛeǧlan ?… ma d agummu n tayri tura ata yewwa yekna-d, yettraju kan w’ara t-id-yekksen. Acu tenniḍ ?… »

A ṭṭlam i d-yeɣlin… a lǧerḥ aqejjam… yeḥṣa di rrayeɛ kan i yebɣa ad yerwel ɣef ayen akka yeqqar, imi s tidet, Σayda d tin iwumi yettuɛer ad teffer lxiq-is ɣas ma teṭṭef deg iman-is telɛeb-itt ur tecliɛ ; thedder akk d medden, tettlaɛi irgazen-nni ireẓnen maḍi, ttarrant wallen-is tiririt yeffren… yerna efk-as kan tiqsiḍin n zzwaǧ…

A ṭṭlam i d-yeɣlin ihi, a lehzima ineqqen… maḍi kan imi d netta i yebɣa umdakel-is ad t-yerr d rray ɣef lmerta n wul-is… ad d-yelfu yettraju seg-s ad yegzem lxiḍ-nni n tisist iɣer mazal ṭṭfent tirga-s d lehna-s. Ẓer dɣa atta tqejjimt ! Yezmer yeɛni ad yeɛreḍ ad d-yemneɛ lehna-s ma yenna-yas tidet i Merzuq yerna yettkel ɣef tfenṭazit-is d laman-nni akked trugza iss i t-yessen. Maca yeṭṭef ɣer nnif-is i s-yugin ad yili d amattar n tmella[15] deg tayri, netta la iteddu s yiwen uɣeǧǧaj[16] yessḍen ɣer ǧahennama n lmeḥna, am win d-imennan times ; dɣa yenna ilaq kan ad yesɛeddi tayri-s deg usekyed-nni qessiḥen akk, syin ha d lǧenna n laman ara d-yemlil, ha d ǧahennama uɛettub. Daymi itebbet iman-is, yura i umdakel-is :

« Ma twalaḍ agummu n tayri yewwa, ɣas kkes-it-id kan ur ttkukru, acku d ta i ddunit, win ur nxerref deg tayri yewwan, deg nndama ara yettdubu ; ẓdem kan ihi ur ttḥebbiṛ i wayen ara d-yeḍrun ɣer lebɛid, tezhuḍ s tayri deg lɣerba-nni n Qana war ma tgiḍ azekka d anezgum. Acu kan, ur tettu ara ad yi-d-txebbreḍ s wayen akk i d-yettnulfun, imi tura uɣaleɣ s ccuq i ṭṭafareɣ taqsiṭ-a n tayri-k. »

S ṣṣber d layas meqqren ihi i yerja tiririt n wemdakel-is, armi iɛedda lweqt yewweḍ-as-d sɣur-s lkaɣeḍ ideg i s-yenna …

(yettkemmil deg PDF).

© 2019 S. Tighzert

facebooktim2


[1] D tamennaṭ i d-yezgan deg unẓul n Maṣer.

[2] Tastaɣt : lantrit.

[3] Takunt : seg tmcqt, leɛǧeb, ayen ur nettwafham deg ugama, yeffɣen i tannumi (miracle).

[4]Asyafa : si tclḥ : ayen swayes yettḥulfu yiwen, yettnermis akked ugama (tawalit, timesliwt, atg).

[5] Aneẓẓaw : tanga ideg ggten iferdisen, yemseččen mliḥ, yeqwan… (dense).

[6] Amaswaḍ : win yessefqaden i wudusen izuyaz am iɣerbazen, sbiṭarat, atg. (inspecteur)

[7] Amris : win ixeddmen ɣer ḥedd, ɣer kra n tkebbanit.

[8] D yiwet n lḥuma deg Lqahira, qqaren-as s taɛrabt Miṣr-al-Jadida.

[9] Yesɣalli yiwen : yeqqel d aɣalli, am win ara tceyyeε kra n tmurt ad d-yawi sser n tmurt-iḍen taɛdawt (espionner).

[10] Rdu ḥedd d turda : seɣleḍ, sukkes-d i ḥedd tuccḍa neɣ cceṛ i yexdem (accuser).

[11] Taɣufi : si tclḥ : amullu n win ur nesɛi ara yexdem neɣ yettrajun kra iḍulen (ennui, dégoût).

[12] Asaḍ, isaṭṭen : win yemgaraden ɣef wiyaḍ  s tebɣest-is d temqidra i yuklal ɣef wayen i d-yettḥelli (héros).

[13] Tanatamt, tinutam: si tclḥ, ayen i d-yettasen ur yebni ḥedd fell-as (surprise).

[14] Tadfi : addad deg yella, neɣ ayen iss i yettḥulfu win iwumi yeɛǧeb lḥal, i yestbennen kra… (plaisir)

[15] Tamella : rreḥma.

[16] Aɣeǧǧaj : si tclḥ, lebɣi, aḥulfu n win yebɣan neɣ i d-icehwan kra (désir).IP Address

<> </>

13 mai, 2019 à 23 h 34 min | Commentaires (0) | Permalien


Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – Tamacahut n Hans C. Andersen

Ameskar : Hans Christian Andersen (1805- 1875)

Amsuɣel : Samir Tighzert

Sader deg talɣa PDF

…………………………………………………

Tukkist :

Little_and_Big_Claus2Llan zedɣen deg yiwet n temdint sin yergazen i yesɛan yiwen yisem, Claus ; maca yiwen seg-sen yella ɣur-s rebɛa iɛudiwen ma d win nniḍen yiwen kan : dɣa iwakken ad ferẓen medden gar-asen, uɣalen ssawalen i umenzu-nni Claus Ameqqran, ma i wis sin, Claus Amecṭuḥ. Ḥesset-d ihi tura akken ilaq i wayen yeḍran, acku d taqsiṭ i d-yellan s tidet.

Γef teɣzi n ssmana, Claus Amecṭuḥ yella yettuḥettem fell-as ad yekrez akal n Claus Ameqqran u ad s-yerḍel aɛudiw-nni awḥid i yekseb. D acu, ula Claus Ameqqran yella yettɛawan-it s rebɛa iɛudiwen-is tikelt i ssmana, meḥsub ussan n lḥedd kan. Amek dɣa yettṣelfiɛ ujelkaḍ n Claus Amecṭuḥ ɣef xemsa iɛudiwen ! Iḥseb-iten amzun d ayla-s. Iṭij igerrez dayen kan ! Kra din yessawal i medden ɣer teglisya[1] ; irgazen d tlawin yelsan ayen sɛan d llebsa icebḥen akk, ttɛeddin imir zzat Claus Amecṭuḥ i yellan ikerrez yekkat s ujelkaḍ-is la yettiẓẓif, yeqqar :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Ur qqar ara iɛudiwen-iw, i d-iɛeyyeḍ fell-as Claus Ameqqran yiwet n tikelt ; yiwen kan i d ayla-k din.

Maca Claus Amecṭuḥ ur iɛeṭṭel ara yettu anḍar i t-yenḍer, ihi yeẓra kan daɣen kra n medden ɛeddan-d, ur yeḥkim deg iman-is, yuɣal yuẓẓaf :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— D abrid-a i d aneggar, i s-yenna Claus Ameqqran ; nniɣ-ak ur ttɛawad ara i wawalen-a ! neɣ ma ulac atan ad s-fkeɣ yiwet n tiyita i uɛudiw-ik ɣer unyir, ad yemmet din !

— Dayen, ur ttɛawadeɣ ara, i s-yerra Claus Amecṭuḥ.

Maca mi rnan ɛeddan-d wiyaḍ i s-d-yettarran sslam s yiqerra-nsen, iɛǧeb-it lḥal, yefreḥ mi iwala iman-is ikerrez taferka-s s xemsa n yisan[2], dɣa iwet s ujelkaḍ-is, iɛeyyeḍ :

— Err, ay iɛudiwen-iw !

— Rju kan tura ad sen-ssekneɣ i iɛudiwen-ik d acu d « err », i yenna Claus Ameqqran. Syin iɛedda yeddem-d yiwet n tehrawt, iḥerrek ɣef uɛewdiw n Claus amecṭuḥ s yiwet n ddeqqa iǧehden ɣer unyir, tenɣa-t menṭeq.

Ma d bab-is yeqqim kan yettru la ineddeb ; syin yuzu lhacya-s yemmuten, yeskaw aglim-nni i waḍu, iger-it deg ucekkaṛ, iruḥ ɣer temdint ad t-yezzenz.

Abrid yella iḍul, yettɛeddi ɣef yiwet n teẓgi meqqren, yerna ula d tignewt tettwaɣ. Dɣa Claus amecṭuḥ yeɛreq, qbel ad d-yaf abrid-is, tella teɣli-d tallast ; ihi isellem akk tamdint-nni iɣer yella iteddu.

Γer yiri n webrid, tuɣ yella yiwen n lḥuc d ameqqran, ddeffat akk medlent, baqi tettbin-d tafat ɣer daxel. « Ahat zemreɣ ad nseɣ din », i imeyyez deg ul-is, dɣa iɛedda yesṭebṭeb ɣef tewwurt.

D tameṭṭut i d-yeffɣen, maca akken teḥṣa d acu yebɣa, tenna-yas ɣas ikemmel kan i ubrid-is ; argaz-is ulac-it, ihi ulamek ara tessekcem ibeṛṛaniyen.

— Anef-as, ad ṭṭseɣ deg berra, i s-yerra.

Ma d nettat terra tawwurt.

D acu, ɣer yiri n wexxam, tella yiwet n texxamt n walim iseqqfen s yiɣlel, teččur akk d tuga. « Din kan ara gneɣ, i yenna Claus amecṭuḥ, usu yelha yerna ulac amihi[3] n ubellarej ara y-ineqben deg iḍarren-iw. »

Γef ssqef, tuɣ yella yiwen ubellarej i ibedden zzat n lɛecc-is.

Claus amecṭuḥ yeḥba armi d taxxamt-nni n walim, igen. Yenneqlab aṭas iberdan akken ad istbenn nadam. Dɣa imi ddeffat n wexxam ur mdilent ara akken ilaq, iban-as-d wayen iḍerrun sdaxel.

Deg tlemmast n texxamt, tella ṭṭabla d tameqqrant i icebbeḥ yiwen imecwi, iselman, d waṭas n teqreɛtin n ccrab. Tameṭṭut akked uxuni n teglisya, banen-d qqimen s lferḥ la ttfaraṣen.

« Muqel kan amek thennan ! » i yenna Claus amecṭuḥ, dɣa yesbajjew s uqerru-s akken ad iẓer mliḥ. Atta ihi tmeṭṭut tewwi-d kra n lgaṭu akken bninen. Ṣaḥḥa deg Rebbi atta zzerda !

Taswiɛt kan ata yiwen wemdan s uɛudiw i yuẓan ɣer uxxam-nni : d argaz n tfellaḥt i d-yuɣalen.

Winna medden akk ssnen-t d afenṭazi, maca yella yesɛa yiwen n waṭṭan weḥd-s : ur yezmir ad iẓer kra n axuni war ma yuli-t-id wurrif. Axuni si tama-s yella yeɛlem s wakken, dɣa ifureṣ tagnit akken ad yerzu ɣef tmeṭṭut-nni u ad s-yessiweḍ azul qbel ad yili din urgaz-is ; ma d nettat mi s-tga ccan, tqubel-it-id s yimensi yelhan. Ihi mi tesla i urgaz-is iteddu-d, tugad ad yeḍru kra, daymi tendeh ɣef yinebgi-s ad yeffer deg yiwen usenduq i yellan din d ilem, netta yuɣ-as awal, imi yella yessen aṭṭan ufellaḥ. Syin, tameṭṭut tɛedda teffer učči d ccrab-nni s tɣawla deg lfur, akken ur tt-id-yesteqsay urgaz-is ɣef ayen ideg ara teḥṣel.

— D asḥissef ! i yenna s nnehta Claus amecṭuḥ mi iɣab lgaṭu-nni ɣef allen-is.

— Anwa akka yulin da ? i d-iɛeyyeḍ si tama-s ufellaḥ i d-yezzin s tmuɣli armi iwala Claus amecṭuḥ ikemmel yenna : iwacu tegneḍ din ? yya ɣer uxxam axir.

Claus amecṭuḥ yeḥka-yas imir amek akk i s-yeɛreq ubrid deg teẓgi yerna yessuter deg-s m’ad t-yessens i yiwen yiḍ.

— S lferḥ ameqqran ! i s-yerra ufellaḥ, meɛna yya-d ad nečč qbel aḥerrif n weɣrum.

Tameṭṭut temmuger-iten-id i sin s lecraha mi kecmen, tɛawed theyya-d ṭṭabla, tewwi-yasen dɣa tabaqit n rruẓ. Afellaḥ i yellan yelluẓ, yečča imir s wul-is ; ma d Claus amecṭuḥ yeqqim yettxemmim kan ɣef imecwi-nni, lgaṭu-nni, d ccrab yettwaffren deg lfur.

Tuɣ yella iḍeqqer acekkaṛ-nni ideg iger aglim uɛudiw ɣer ddaw ṭṭabla. Ihi imi ur yezmir i rruẓ-nni, yeɛfes s uḍar-is armi yeqqerwej uglim yeqquren.

« Cct ! » i s-yenna i ucekkaṛ-is ; maca deg teswiɛt-nni kan iɛawed yesqerwej-it ugar.

— D acu yellan deg ucekkaṛ-nni ? i yesteqsa ufellaḥ.

— D imkerrer[4] kan, i s-yerra Claus ; ur yebɣa ara ad nečč rruẓ-a. La d-yeqqar belli s ssḥur i iga, atan nezmer ad naf imecwi d lḥut d lgaṭu deg lfur.

« D ayen ur nettili », i yenna ufellaḥ i yeldin lfur s tɣawla. Baqi yufa deg-s tiram-nni yelhan i teffer tmeṭṭut-is, dɣa yumen belli d lberhan n yimkerrer-nni i igan akk annect-en. Tameṭṭut imir, war ma teqdef ad d-tini kra, tɛedda tsers-asen-d kra din ɣef ṭṭabla, ma d nutni bdan la tetten lḥut, imecwi, d lgaṭu.

Claus yerna yesqerwej aglim-is.

— D acu d-yeqqar tura ? i t-yesteqsa ufellaḥ.

— Yeqqar-d atan isers-saɣ-d kra n teqreɛtin n ccrab dihin ɣer yiri n lfur.

Tɛedda tmeṭṭut tewwi-yasen-d daɣen ccrab-nni ; ata ihi urgaz-is itess irennu yettnecraḥ. Lemmer yufi ad yesɛu imkerrer am win n Claus.

— Nekk bɣiɣ lukan ad yi-d-yesken cciṭan s yiman-is, i yenna ufellaḥ ; d ayen kan ara y-iɛeǧben, imi aql-i stufiɣ-d s tidet.

— Ayen i s-ḍelbeɣ i imkerrer-iw, izmer-as.

Claus yenna-d akka, yesqerwej aglim : « Tesliḍ-as ? Yenna-d ih, maca cciṭan mačči d ayen ara teẓreḍ. »

— Awah, ur ugadeɣ ara. Γer wacu yettemcabi ?

— Atan ad d-ibedd zzat-neɣ s ṣṣifa uxuni.

— Ayhuh ! Mačči d ayen akk yelhan. Niɣ nekk ur ttḥamaleɣ ara ad ẓreɣ ixuniyen. Meɛna wicqa, imi ɛelmeɣ seg tura belli d cciṭan, ad sɛuɣ kan tabɣest. D acu kan, ur ilaq ara ad yi-d-iqerreb. (…)

yettkemmil deg PDF.

Tisuqilin nniḍen n Samir Tighzert deg PDF

facebooktim2


[1] Taglisya : axxam ideg ttẓallan imasiḥiyen.

[2] Ayyis, isan : aɛudiw.

[3] Amihi, imihiyen : si t’trg, ayen yuɛren i ilaq ad iḥader yiwen.

[4] Imkerrer : aseḥḥar.

 

 install tracking codes

<> </>

25 mars, 2019 à 16 h 12 min | Commentaires (0) | Permalien


Tisuqilin n Samir Tighzert ɣer teqbaylit deg PDF

logo pdfTzemrem(t) ad tessadrem(t) (télécharger) baṭel deg talɣa PDF iḍrisen-a i d-yessuqel Samir Tighzert ɣer teqbaylit.

 

 (Tekki ɣef uzwel neɣ ɣef tugna akken ad d-yeffeɣ uḍris)

1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï Gogol

1 (2)

                          ___

2) Taɣaṭ n mass Seguin – tullist sɣur Alphonse Daudet

taghat

                          ___

3) Llebsa umeḥbus – tullist  sɣur Naǧib Meḥfuḍ

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/17/llebsa-ume-bus-na-ib-me-fu/

                          ___

4) Asekṛan  – tullist sɣur Guy de Maupassant

asekran

                           ___

5) Iṭij bu tcerket – tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

iṭij

6) Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – tamacahut sɣur Hans Christian Andersen

claus couverture 2-page-001

7) Leɣrur, tibratin – tullist sɣur Naǧib Meḥfuḍ

Leɣrur, tibratin

8) Imessukal n Bremen – Tamacahut n watmaten Grim

im

Ameslub – Adlis sɣur Xalil Ǧebran

ames

 

 

facebooktim2

……

……

……

……

……

…..

…..

……

……….

….

….

….

000

….

….

…..

Counter for tumblr

<> </>

29 janvier, 2019 à 20 h 26 min | Commentaires (0) | Permalien


Iṭij bu tcerket – Tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

Yerra-tt-id ɣer teqbaylit Samir Tighzert

…………………………………..

Tahar_Djaout_1980

Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.

Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt[1] iwumi d-yettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.

Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag[2]. Yerna wid ur iɣelleb usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt[3], ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen. Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu…

Mi d-yewweḍ unebdu… imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq yettseḥḥir.

« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ? Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »traquenard

Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi t-tessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan. Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawad-d talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja.

… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen : win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍ-is, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d tikli, ternuḍ udem  n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr, uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !

Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtar-nni ineggura,… (yettkemmil).

……………

Ssader tullist s talɣa PDF

 Facebook/Timuɣliwin


[1] Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.

[2] Addag : (si tclḥ) ttejra.

[3] Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).

….


Hit Web Stats

<> </>

10 novembre, 2018 à 22 h 37 min | Commentaires (0) | Permalien


Entretien avec l’auteur Samir Tighzert

La Cité du vendredi 23 – Samedi 24 mars 2018

Entretien réalisé par Hafit Zaouche

fichier pdf L’entretien en format PDF

……………………………………………………………………

Samir Tighzert, un auteur originaire de Tichy (Aït Melloul), est un médecin de formation au fort penchant à l’écriture romanesque. Alliant sans difficulté sa profession de médecin et sa vocation d’écrivain, il finit par se frayer un chemin prometteur dans la littérature d’expression amazighe. Son roman en Tamazight est d’ores et déjà sur le marché, il a pour titre Tiyita n Tmeddit. Entretien.

 

Votre dernier livre est un roman en Tamazight intitulé « Tiyita n Tmeddit » qu’évoque-t-il ? entretien1

C’est avant tout un hommage rendu aux anciens combattants de la guerre de Libération, particulièrement ceux qui n’y ont rien « gagné » et qui sont déçus dans leur vieillesse devant tout ce qu’ils constatent dans l’Algérie d’aujourd’hui, mais le texte est en même temps une sorte de polar qui s’inspire d’une histoire réelle ayant eu lieu dans les années 40. Il met en scène deux amis d’enfance qui se séparent juste au moment d’aller rejoindre le maquis, pour des raisons qui échappent à l’un d’entre eux, et ne se retrouvent qu’une fois devenus vieux bien après l’Indépendance.

Comment vous avez eu l’idée de l’intituler ainsi ?

Dans « Tiyita n tmeddit » qu’on pourrait traduire par « le Coup du soir », il y a Tiyita et Tameddit. Les deux mots peuvent être pris à la fois au sens propre et sens figuré ; je dirai seulement que « tiyita » renvoie à l’épreuve, « le soir » à la vieillesse, et je laisse le soin aux lecteurs de découvrir le reste.

Plusieurs écrivains d’expression Amazighe se plaignent du manque de lectorat en Tamazight. Etes-vous de cet avis ?

Dans un certain sens, oui. D’ailleurs, si même en français les lecteurs ne sont pas nombreux chez nous, alors que dire de tamazight ! Je crois que beaucoup de ceux et celles qui ne l’ont pas étudié dans leur cursus scolaire hésitent à lire en cette langue, alors qu’il suffit de s’y mettre avec un peu de volonté pour s’y habituer. Cela dit, des lecteurs existent, bien sûr ; ils le sont soit par passion, par envie d’apprendre ou simplement par militantisme, et c’est grâce à eux que les auteurs continuent de produire.

Est-il facile d’éditer en Tamazight ?

Il est toujours difficile de publier en Algérie, puisque, à mon avis, il n’y a pas de maisons qui publient réellement à compte d’éditeur chez nous, sauf dans des cas limités ou avec des auteurs de renommée. En tamazight, les éditeurs s’y risquent encore moins du fait du manque de lectorat, et dans tous les cas, c’est toujours à l’auteur de batailler et de payer le plus souvent de sa poche pour se faire éditer.

Votre avis sur la qualité des nouveaux romans amazighs ?

Certes, il y a du bon dont on se réjouit bien mais aussi du moins bon. C’est justement le moment de faire valoir la qualité des textes, car même en kabyle il faut de la profondeur dans l’écriture. Il ne s’agit plus de compter seulement sur le nombre et de remplir notre bibliothèque, et c’est là que la critique est nécessaire pour relever les lacunes, mettre la lumière sur les œuvres qui méritent de l’intérêt et pousser chaque auteur à donner le meilleur de soi-même.

Qu’est-ce qui pourrait alors contribuer à l’évolution de l’écriture romanesque Amazighe ?

Il faut d’abord que les gens lisent, car un auteur ne peut exister sans lecteurs. Et ne comptant pas sur l’apport des pouvoirs publics de ce côté, je pense que de nos jours s’il y a un exemple d’acte militant à attendre de la part des défenseurs de cette langue et de tout les porteurs de la cause berbère, c’est de soutenir la publication dans les différents genres littéraires afin d’aider à la diffusion, donc indirectement à l’édition. Vient ensuite le rôle de la critique qui doit se développer dans tous les espaces possibles : journaux, radios, réseaux sociaux, cafés littéraires, universités, etc. Même en n’étant pas spécialiste, n’importe quel lecteur peut partager son avis et créer une discussion sur ce qu’il lit.

Peut-on être optimiste malgré toutes difficultés auxquelles fait face la littérature Amazighe?

Bien sûr. Qui aurait dit qu’on pourrait voir un jour tant de livres écrits en kabyle sur le marché il y a encore vingt ans ! Bien que lentement, cette littérature avance avec de plus en plus de progrès et compte déjà de bonnes œuvres respectables, tandis que certains préfèrent encore s’attarder sur le faux débat concernant la transcription comme pour faire croire qu’on n’en est pas même au commencement, et pourtant les résultat sont là.

Vous avez traduit la nouvelle «  le nez » de Nikolaï Gogol en kabyle, « Anzaren » est son titre et aussi « La chèvre de M. Seguin » une nouvelle connue de Alphonse Daudet pour devenir « Taɣaṭ n mass Seguin ». Est-il facile de traduire vers le  Kabyle ? En d’autres termes, la langue kabyle a-t-elle un vocabulaire nécessaire pour ce genre de traduction ?

Malgré les insuffisances qui demeurent, le kabyle reste une langue comme une autre qui se prête aisément à toute forme d’expression littéraire, son vocabulaire s’étant assez enrichi depuis des décennies grâce à différents travaux importants comme l’Amawal dirigé par M. Mammeri mais aussi d’autres contributions. Tout dépend ensuite de l’habileté du traducteur à bien manier le verbe kabyle de façon à trouver les bonnes équivalences, même s’il peut toujours être appelé à recourir aux néologismes et aux emprunts quand il n’a plus le choix, à condition de citer sa source à chaque fois ou d’expliquer les motivations de sa proposition, ce qui permettra à d’autres auteurs ou chercheurs de juger de la qualité du nouveau terme et de s’en servir à leur tour s’ils le souhaitent. C’est d’ailleurs une manière d’enrichir encore plus notre vocabulaire, et c’est naturel. Aucune langue n’y a jamais échappé pour évoluer.

Avez-vous traduit d’autres œuvres vers le kabyle qu’on n’a pas citées ? 

Oui, il y a surtout « Ameslub », traduction du livre de Khalil Gibran « le Fou » (ou The Madman), mais aussi des  nouvelles : « Llebsa umeḥbus » de Naguib Mahfouz, « Asekṛan » ou l’Ivrogne de Guy de Maupassant, et d’autres qui viendront et que les lecteurs peuvent retrouver dans des extraits ou en entier dans mon blog Timuɣliwin.

D’autres traductions en kabyle en vue ?

J’envisage de traduire d’autres textes, et surtout des mêmes auteurs que je viens de citer, car je trouve que leurs écrits revêtent un caractère universel qui ne sera que bénéfique pour notre langue.

Vous avez aussi édité des livres en langue française, pouvez-vous les présenter à nos lecteurs ?

Oui, il s’agit d’un recueil de nouvelles : « la Rive des Tourments » aux sujets variés qu’on peut reconnaître dans les titres des autres nouvelles incluses : Le Râleur, Noces en Kabylie, l’Insomnie, L’ultime attente, Réminiscences, le Hasard tardif, l’Ombre de Sarah. J’ai aussi édité un recueil de poésie intitulé « Loin du printemps » en 2009.

Samir Tighzert, vous êtes aussi poète. Qu’est-ce qui vous fait inspirer votre écriture poétique ?

A peu près tout ce qui m’interpelle dans la vie, et pas forcément du vécu personnel.

13-Que signifie la poésie pour vous ?

Pour moi la poésie et d’abord le moyen le plus court et le plus beau de s’exprimer sur ce qui est plus grand que nous, mais c’est aussi dans la poésie que l’être humain retrouve toujours une partie de ce qui échappe à son attention comme idées ou sentiments personnels.

14-Souhaitez-vous partager quelques poèmes avec nos lecteurs :

Avec plaisir. Et à l’occasion de ce 20 avril qui approche, le mieux à leur offrir serait peut-être ce poème tiré du recueil « Loin du printemps » :

 

                         Kabylie

 

          Monts d’éclairs de cris et de gloire

          mémoire de pierre

          que les flots de la Bleue abreuvent

          à vos pieds s’étend l’oubli le vent

 

          Monts de sang qui s’agrippent à l’aube

          redescend le trophée du jour

          sur vos flancs d’or

          où le jaune fleurit, où l’aigle s’étire

 

          Monts de mœurs d’airain et de miel

          meurent dans vos yeux légendes et feux

          En deuil des vôtres

          Vous dressez cette cime blanche

 

Et cet autre en kabyle (extrait) qui parle du printemps tout court, de la vie :

 

     Ḥemmlen akk medden tafsut

     Lemmer zmiren ad tt-id-ḥebsen

     Ad teqqim kan ur tettfut

     Lebɣi nnsen deg-s ad t-farṣen

     Meεna yettfakka umaynut

     Ussan si leεmer neqqsen

     I infεen ala tatut

     Akken ibɣu yiwen yessen

 

Qu’en est-il de vos projets ?

Je suis en train de finir un nouvel ouvrage qui verra le jour peut-être au cours de cette année. C’est un livre assez volumineux (plus de 300 p) qui traite du patrimoine oral kabyle de la région de l’est de Béjaïa (le littoral), dans lequel  j’ai recueilli un bon nombre de contes plus ou  moins longs, mais aussi de fables, de paraboles et de proverbes ; le tout rédigé entièrement en kabyle avec une méthode que j’espère assez bien soignée du point vue littéraire pour servir de matière à l’enseignement et à la recherche dans le domaine.

A plus long terme, il y aura aussi d’autres écrits dont fera partie « Tizlit umeɣbun », ma nouvelle ayant obtenu le premier prix au concours Belaïd At Ali 2017, organisé par  la fondation Tiregwa au Canada.

 

Dernier mot :

Je vous remercie ainsi que le journal la Cité de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer dans cet espace.

 

…………………………………………………..

Tisuqilin n Samir Tiɣzert s Talɣa PDF :

Traductions de Samir Tighzert sous format PDF :

1) Anzaren – tullist ɣezzifen (adlis) sɣur Nikolaï Gogol

2) Taɣaṭ n mass Seguin – tullist sɣur Alphonse Daudet

3) Llebsa umeḥbus – tullist  sɣur Naǧib Meḥfuḍ

4) Asekṛan sɣur – tullist  Guy de Maupassant

5) Iṭij bu tcerket – tullist sɣur Ṭaher Ǧaεut

6) Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran – Tamacahut sɣur H. C. Anderson

7) Leɣrur tibratin – tullist sɣur Naǧib Meḥfuḍ

8) Imessukal n Bremen – Tamacahut n watmaten Grim

 

.

.

.

.

.

.

.website counter


1 avril, 2018 à 14 h 07 min | Commentaires (0) | Permalien


Asekṛan – Tullist sɣur Guy de Maupassant

Ameskar : Guy de Maupassant 

Amsuɣel : Samir Tighzert

I

Aḍu yekkat-d d tiziwwin, la yezzuḥub deg igenni tagut-nni n tegrest akken tameqqrant, berriken, i d-iberrun ɣer lqaɛa i tezwawaṭ.

Ma d lebḥer ata tekker deg-s, izehher kan yessenguguy taftist iɣer i d-iḍeqqir kra n lemwaji annect-ilatent, ẓẓayit deg tikli, sludduyent, dɣa sgerbiɛent m’ara d-ɣlint ad s-tiniḍ d lujuh ibackaḍ i yeffɣen. Ttruḥunt-d s ttawil kan, ta deffir ta, ɛlayit am yidurar, akken la zerrɛent deg lehwa seddaw ilebluben, aṛebrub-nni amellal i d-ineṭṭgen seg iqerra-nsent amzun d tidi n kra n terbaɛt n yemẓiwen.6

Taɛeǧǧaǧt tettaɣ tasift n Yport ; atta la d-tettsuḍu kan, tettinẓi, tettekkes tiqermudin ɣef lesquf, tettruẓ tidarraqin, tɣeṭṭel ccminiyat s tqeffaɛin-is iǧehden armi ur yettaf yiwen amek ara yelḥu ma ur yeṭṭif deg lḥiḍ ; ma d igerdan tezmer ad ten-teddem am yiferrawen kan ara tawi sennig yexxamen alamma tserreḥ-asen deg yigran.

Tuɣ iseyyaḍen jebden-d tiflukin n ssyaḍa armi d akal, acku ugaden fell-asent deg yillel ara iḍummen akk taftist imi yella ɣef tawant. Dɣa gran-d din kra ixeddamen kan n lebḥer i yeffren deffir iɛebbaḍ imdewwren n lemrakeb yettwaqelben ɣef yidis, la ssikiden deg wurrif-a n yigenni d waman.

Syin uɣalen ṭṭixiren yiwen yiwen segmi d-yeɣli yiḍ ɣef tzawwa la yeddal s tillas-is agaraw yenhewwalen d ddḥis-nni merra ssekren iferdisen yessḍen.

Maca qqimen-d sin yergazen ur nḥerrek ara syin, widak gren kan ifassen-nsen deg leǧyub, ssɛewjen aɛrur-nsen seddaw uṣelfeɛ n waḍu, rnan ssudren-d icucay-nsen armi d allen. Wiyi d sin iḥewwaten inuṛmandiyen iwumi teččur tamart, aglim-nsen iban-d yerɣa s uṭerrec n waman imellḥen deg lewseɛ ugaraw, ma d allen-nsen zegzawen neqqḍent s uberkan di tlemmast, d allen yeqwan i tmuɣli, yettwalin am yimeddiwen alamma d ixf n yigli.

Yenṭeq dɣa yiwen seg-sen, yenna :

— Yya-d a Jérémie ad nesɛeddi lweqt s ddiminu… d nekk ara ixellṣen.

Maca win nniḍen yeεdez acemma. Ulamma yeḍmeɛ deg wurar d tissit, yugad ad yeskeṛ ma yekcem ɣer ttberna n

Paumelle, yerna imeyyez daɣen ɣef tmeṭṭut-is i yeǧǧa weḥd-s deg ugerbi-ines.

Yesteqsa ihi si tama-s :

— Waqil teggulleḍ fell-i ad sekkṛeɣ yal iḍ ! Ini-yi-d, ttxil-k, acu d-trebbḥeḍ yeɛni armi tettxelliṣeḍ dima ?

Baqi yenna-tt-id s taḍsa, mi d-yemmekta ayen akk itess ɣer lǧib n wayeḍ, yeḍsa-d taḍsa-nni n lqaɛ n wul Unuṛmandi i iwalan iman-is di lfayda.

Ma d Mathurin, arfiq-is, ijebbed-it kan deg iɣil la s-yeqqar :

— Yya-d a Jérémie, nniɣ-ak. Mačči deg yiḍ am yiḍ-a i ttuɣalen medden s axxam ur sseḥman taɛebbuḍt-nsen. Acu tugadeḍ ?  D usu-inek ur tettheyyi[1] tmeṭṭut-ik ?

—,A niɣ iḍ-nni iɛeddan ur ufiɣ ara tawwurt, i s-yerra Jérémie… qrib i yi-d-rran seg terga-nni ɣer yiri ni wexxam.

Dɣa ikemmel yettfeqfuq[2] si twaɣit-a n ssekṛa i d-yemmekta, akken la ileḥḥu s ttawil metwal ttberna n Paumelle i d-iḍehren s lemri-s iberrqen seg wakken tuɣ deg-s tafat. M’akken iteddu, Mathurin yella ijebbed deg-s ɣer zzat, aḍu yeddeggir-it-id sdeffir, ulamek ihi ara yeṣber.

Dinna, tazeqqa yudren tuɣ teččur d ixeddamen n lebḥer, ternuḍ ddexxan d leɛyaḍ. Irgazen akk yellan din d taduṭ i lsan, rran iɣemran-nsen ɣef ṭṭwabel la ttiẓẓifen m’ara ttmeslayen imi yiwen ur isell i wayeḍ. Dɣa akken ggten wid itessen i ilaq ad isuɣ ḥedd ugar di dderdiḥ-nni n leṣwat d usterḍeq n ddiminu ɣef rrxam, ulamma d ayen ara s-yernun kan i dderz n daxel.

 Jérémie d Mathurin mi kecmen, ɛeddan qqimen deg yiwet n teɣmert bdan-tt-id s nnuba n wurar, ɛaden lkisan ttmirin wa deffir wa ɣer lqaɛ igerjumen-nsen.

Syin uraren nnubat-iḍen, swan lkisan-iḍen. Mathurin yezga yettseqqi kan yekkat abarman seddaw tiṭ, yiwen uwfayen akken deg-s, zeggaɣ am tmes, yettaḍsa ad s-tiniḍ wissen acu n leɛǧeb iwumi yesla. Ma d Jérémie yesneknik ijexxer, yessikid amɛacer-is s yiwen wudem iḍemsen iɣef tban lecraha.

Syin, imsaɣen bdan ttruḥun. Yal mi yeldi yiwen tawwurt akken ad yeffeɣ, yekkat-d ubeḥri ɣer daxel n lqahwa alamma yessebṛuqel ddexxan-nni yakk ẓẓayen n usebsi yerna idewweḥ llambat deg yixfawen n ssnasel-nsent akken la sent-yesṛefrif aḥajij ; dɣa imir i d-yettaweḍ ṣṣut n kra lmuja yenneqlaben neɣ azayaḍ iremmgen.

Jérémie yesserxan i leḥbak ɣef tedmert-is, yeqqim tiɣimit n win yennumen itess, meḥsub yeḍleq i yiwen uḍar, yebra i yiwen yiɣil, ma deg ufus nniḍen yeṭṭef ddiminu.

Tura aten-a gran-d weḥd-sen akked bab n lqahwa i d-yuẓan ɣur-sen s lḥir d ameqqran, yesteqsa :

— Amek ihi a Jérémie, yelha kra lḥal daxel-nni ? Wissen ma tuɣal-ik-id tesmeḍ s kra tesswayeḍ deg iman-ik  ?

Dɣa yesmermeg-d Jérémie :

— Teẓriḍ, daxel-ayi… akken tesmiriḍ i tettɣar !

Abarman yexẓer Mathurin s umeɛɛen, yenna :

— I gma-k Mathurin, anda yella tura akka ?

Ihi amsewlal yeḍsa war lḥess :

— Ur ttagad, ata deg leḥṣan.

Imir ssakden i sin ɣer Jérémie i d-isersen double six s ttnafxa yuɣal iberreḥ-d :

— Ataya uqerru !

Akken mi kfan nnuba, yenṭeq bab n ttberna :

— Teẓram ay urbaɛ, nekk tura d abrid ad ṭṭseɣ. Atan ad wen-d-ǧǧeɣ llamba d llitra-yi. Deg-s azal n ɛecrin duṛu. Ma d kečč a Mathurin mi terriḍ tawwurt ssuk-d tasarut seddaw tdarraqt am yiḍ-nni iɛeddan.

— Yerbeḥ, ɣas kkes aɣbel.

Paumelle isellem ɣef sin yemsaɣen-is ineggura, yuli snat snat deg isekfal-is n wesɣar. Γef teɣzi n kra ddqayeq zgant lqedmat-is la sderdufent ; taswiɛt ata iruḥ-d ṣṣut n kra yeṛṛkerken, dɣa iban dayen yekcem deg wusu.

Ma d sin yergazen i d-yeqqimen nutni kemmlen deg wurar ; ssya ɣer da yekkat-d waḍu i d-yettquǧǧun tawwurt yessergagay leḥyuḍ, dɣa u ad d-yeddem Mathurin taqerɛet akken ad yeččar lkas n Jérémie. Taswiɛt atta tṣuni ttnaṣfa n yiḍ deg yiwet n ssaɛa iɛellqen deg ukunṭwar. Tiɣwist-is tebbeḥbeḥ ad s-tiniḍ d asqerbeb n tkasṛunin, ɛadent imir ddeqqat-is sneẓnuzent s yiwen imesli i icuban ala ɣer usṭenṭen n wuzzal.

Mathurin yekker ihi din din, am umesewlal-nni iwumi ifukk rrbeɛ[3]-is :

— Yya a Jérémie, d lawan ad nsahel.

 Ma d win nniḍen s yiɣil i d-yejmeɛ iman-is, isenned ɣer ṭṭabla armi d-ibedd, iɛedda ɣer tewwurt yeldi-tt-id m’akken yella urfiq-is yesnusu llamba.

Mi d-ffɣen ɣer berra, Mathurin yerra-d tawwurt i tḥanut, yuɣal yenna :

— Akka ihi, iḍ ameggaz. Ar azekka.

Syin yeṭṭef abrid armi iɣab deg tillas.

 

II

Jérémie iger tlata isurifen, yuɣal iruḥ-as lmil, syin yessezwer ifassen-is armi d-yemlal d lḥiḍ iɛan-it-id ibedd, iɛawed ikemmel iteddu ttemxuyuḍen iḍarren-is. Tikwal mi d-twet kra n tqeffaɛt i d-yeṭṭafaren azniq-nni ḍeyyiqen, teddeggir-it alamma terra-t yettazzal ; syin mi terked lḥala, netta iḥebbes deg umkan, dɣa ad yuɣal yesgerfil kan ur yeḥkim deg ifadden-is.

Yella ileḥḥu metwal axxam-is, maca s teɣnawt[4] kan, am yefrax m’ara ɛnun awdef-nsen. Γer tagara mi yeɛqel tawwurt, yesferfed akken ad d-yaf tasekkaṛt u ad iger tasarut. D acu ur d-yufi ara tineqqirt-nni, ihi yerra-tt i usibbi d yiman-is ; yuɣal yekkat s ufus-is, yessawal i tmeṭṭut-is akken ad d-tas ad t-tɛiwen :

— Mélina ! a Mélina !

Yella isenned ɣef ddeffa amek ur iɣelli, dɣa tennaqlaɛ teldi, ihi dayen ur s-d-yegri ideg ara yeṭṭef, yedderbez ɣer daxel s zzemt i t-yewwin, iwet s wanzaren di tlemmast n wagnes. Deg teswiɛt-nni iḥulfa am akken tella kra n tɣawsa ẓẓayen i iteddun ɣef tfekka-s ur tt-yettwali mi trewwel i ṭṭlam.

Yeḥbes deg umkan, aḥerrek ulac, si lxeɛa i t-yeṭṭfen d leɛqel-is iḍacen, imi s rrehba i d-yemmekta imir ccwaṭen, at laxert d kra yellan d imedreg seg wayen itezzin deg yiḍ ; dɣa yerja acḥal ur yeqdif ad yembiwel. Maca mi iḥuss dayen acemma ur yestexwic, yuɣal-it-id ciṭṭ leɛqel, taɣẓint-nni yelluɣen n isekṛanen.

Yeqqim-d s ttawil maḍi, yerna yerja ddeqs, armi yessebɣes iman-is, yenṭeq :

— Mélina !

Ulac, ur d-terra ara tmeṭṭut-is.

Ihi deg teswiɛt, iruḥ-d yiwen n ccekk amecṭuḥ deg uqerru-s, d aferfud kan akka ur nban, maca seg yimir ur iḥerrek, yeqqim kan akken ɣef tɣerɣert i tallast, la yettnadi tikta-s yettejgugul di kra n yemyaren[5] ur nekmil, ittemxuyuḍen am yiḍarren-is.

Yuɣal yesteqsa :

— Ini-d anwa-t a Mélina, ini-d anwa-t. Ur m-xeddmeɣ kra.

Yerja, ulac ; taɣect ur d-tenṭiq deg usallas-nni. Ihi yuẓẓaf ugar :

— Baqi swiɣ daɣen assa ! D netta i yi-t-yeswen… umedɛus ; d netta, akken ur d-keččmeɣ ara… niɣ swiɣ !

Iɛawed yenna :

— Ini-d anwa-t a Mélina, neɣ ad xedmeɣ axessar !

Syin mi yesmeɛḍel ciṭuḥ ad yessiwel daɣ s tɣennant d taẓayt-nni n win isekṛen :

— A niɣ d netta i y-iṭṭfen ɣur umeksul-nni n Paumelle ; am yiḍ-nni iɛeddan, am dima, akken ur d-keččmeɣ. Iban yedda-tt-id fell-i, ah ! i lǧifa !

Dɣa s ttawil, ata yerfed-d iman-is ɣef yifadden. Tuɣ yuli-t-id yiwen wurrif ur nessawal, i ixelḍen d kra yakk yerrukmen seg wayen yeswa.

— Ini-d menhu-t a Mélina neɣ ad tent-teččeḍ, i d-yules. Aql-i nniɣ-am !

Ata tura ibedd, la yettefriwis si ddemmaṛ, amzun d larkul-nni yellan di tfekka-s i tt-yesnedren deg iẓuran-is. Iger asurif, iqenna-t-id ukursi, dɣa yeddem-it ikemmel tikli armi d-yemlal d umeṭreḥ yesferfed deg-s acemma, iḥulfa s ugerbuz n tmeṭṭut-is deg leḥmu n wusu.

Dayen imir, yekkuffet. Yesneɣneɣ kan, yenna :

— Ziɣ da i telliḍ a lfuḥa, tugiḍ ad d-terreḍ !

Yeddem-d akursi-nni i yeṭṭef tuɣ deg tummeẓt-is iǧehden n uxeddam n lebḥer, yerḥel dɣa yess ɣer zzat deg yisiḍ i t-yesrejfen. Din din yuɣwas-d ṣṣut seg wusu la igezzem. Ma d netta ikemmel kan yekkat am bu-uzduz di ccɣel-is. Ciṭuḥ akka, kra din mačči yembawel ; akursi iruḥ d iqeclulen, yegra-d ala uḍar deg ufus-is yerna ikemmel kan yesdubbuz yessalhat.

Taswiɛt, yuɣal yeḥbes akken ad yesteqsi :

— I tura, ad d-tiniḍ anwa-t ?

Mélina ur d-terri s kra.

Ihi si ɛeyyu i t-yekfan d tekriṭ-is i t-yesheblen, yeqqim ɣer lqaɛa, yeḍleq iman-is, yeṭṭes.

Ṣṣbeḥ-nni mi teḍher tafat, iwala-d yiwen si lǧiran-is tawwurt teldi, dɣa yekcem. Ata yedla-d ihi ɣef Jérémie ijexxren deg wagnes anda nḍeqqaren iceqfan ukursi, d teḥrirt idammen d uksum n wemdan ɣef umeṭreḥ.

 

 

© 2018 Samir Tighzert


[1] Deg tallit-nni di Fransa, uqbel ad ṭṭsen, m’ara d-heyyin usu sseḥmawen- t s yirrij i ggaren di kra n tɣawsa.

[2] Yettfeqfuq : yettaḍsa war aḥbas.

[3].Γur ixeddmen n lebwaber deg lebḥer, ass ibeṭṭu ɣef setta n lerbaɛ i yettawin rebɛa tsaɛtin i yiwen. (TNSΓ).

[4] Taɣnawt : si tcelḥit, ayen yettǧǧan amdan neɣ aɣersiw ad yeg kra war axmmem, s tannumi kan d wahil yekseb di tfekka-s (instinct, غريزة).

[5] Amyar : axemmem.

 

 

Sader tullist deg ufaylu PDF, da.

Tisuqilin nniḍen Samir Tighzert deg PDF

Timuɣliwin di Facebook

 

 

..


free hits

<> </>

5 janvier, 2018 à 20 h 56 min | Commentaires (0) | Permalien


Tasnudert : anekcum ɣer temhazt n telmas d imuhal n Darwin

Sɣur Samir Tighzert

………………………………….

Amagrad-a ur yesḍamiε ara ad d-yefk isalli ikemlen deg usentel meqqren iɣef i d-yewwi, imi mazal lexṣaṣ ama deg tutlayt neɣ tirmit n tira deg tussna s teqbaylit. Ihi am akken i d-yedda deg uzwel, d asalu kan i neεreḍ ad nerẓ yess deg uḥric n tesnudert (biologie), ladɣa deg usentel-a usdid : tamhazt n telmas (évolution des espèces). D acu ɣas akken tella deg-s tanga tapidagujit ara yaf yiwen, nessaram d ayen ara itekkin daɣ i ureṣṣi n llsas n tussna s teqbaylit d tmaziɣt s umata.

…………………………………..

Llsas n Charles Darwin

Charles Darwin, amassan n ugama aglizi, ilul di Shopshire ass n 12 deg furar1809, yemmut di  Dawne ass n 19 deg yebrir 1882. Imahilen-is ɣef temhazt[1]n telmas[2] timuddirin ḍḥan-d d wid yessegrawlen tasnudert segmi d-yessufeɣ adlis-is Iẓuran n telmas deg useggas n 1859. Dɣa asmi yella icaε yisem-is gar imassanen s inadiyen iga, i yessker yiwet n turda[3] i d-yeqqaren belli tilmas akk timuddirn yellan zemrent ad ilint seg yiwen neɣ si kra kan n ijaddiyen ucriken i d-uɣent aẓar armi mehzent ɣef teɣzi n wakud, s twisi n wayen iwumi qqaren afran agaman[4].260px-Charles_Darwin_1880

Di tilawt, mačči d netta i yennan d amezwaru belli amdan yeqqers-d seg yibki (aḥallum, iddew), acku yezwar-it ɣer waya Lamarck s xemsin iseggasen, ulamma tazrawt[5]-is netta (Darwin) ɣef tikti-nni daɣ i tettawi yerna tessegza lumuṛ s telqey ; baqi segmi d-yeffeɣ udlis-nni-ines yuɣal yegget fell-as wawal d unṭag deg ijernanen d wanda nniḍen, ladɣa si tamiwin timasɣanin (imdeyynen) i iwalan deg-s ankaṛ n wamek i yettwassen uxlaq n ddunit d wayen yettidiren, sɣur Rebbi, meḥsub werǧin i d-yella Adem neɣ Ḥewwa am akken i t-id-nnant tektabin tuɣrisin.  Ihi ur d-dduklen yid-s imassanen s tidet armi d aseggas 1870 mi rnan walan tidet-is ɣer wiyaḍ deg wayen yerzan tiẓri n temhazt (théorie d’évolution) i d-yessumer, dɣa din i tebda tdarwinẓrit tettaɣ abrid deg ubeddel n tmuɣliwin tinudranin armi d-wwḍen wallalen imaynuten di lqern wiss 20 i itebbten awal-is ula ɣef ufran agaman i yellan tuɣ yezzi-yas ccekk.

M’akken i d-yesnulfa tussan-yi tamaynut ara yuɣalen d taxatart maḍi syin d afella,  Darwin yella d amnadi kan amecṭuḥ ifukken leqraya-s deg uɣiwen[6] n Ṭṭebba n tesdawit n Edambourg, ihi yedda deg uɣarrabu[7] Beagle i yeffɣen  deg tuɣḍaṭ[8] unadi i tikelt tis snat, ɣer tnila n Temrikt n Wenẓul, iruḥ s yisem-is d amesnakal[9] kan imi d wayen i d-yelha imir. Maca ayen i t-iwellhen tikelt tamezwarut, d ayen iɣer yerra tamawt deg tgzirin n Galápagos ɣef kra n telmas n yiwen wefrux. Afrux-a llant kra n tlemas-is ɣur-neɣ ; deg tama n usammar n Bgayet qqaren-as abulkettan, deg Ǧerǧer abuferriw neɣ amenferriw (pinson). Ihi mi imuqel yaf sin ispisimanen i d-yekkan si snat tegzirin yemqaraben, ttemcabin deg kullec ala deg uqamum : yiwen zur, wayeḍ rqiq. Syin iwala yal afrux ggtent telmas-is deg yiwet n tewsit (genre), dɣa yesteqsa iman-is : ma d win iwumi qqaren Axellaq i igan akka annect-a, amek yeεni ara s-yini wayi ad s-geɣ aqamum akka, wayeḍ akken nniḍen, neɣ ad ten-ssemxlafeɣ kan deg teɣmi n rric ? Yerna mačči kan ɣur yefrax i llant lewhayem, ula si tama n iɣersiwen imeqqranen : amek yiwen deg leḥcic i ikess wayeḍ yettseyyiḍ iɣersiwen-nni at leḥcic s yiman-nsen ? Yuɣ lḥal tamella[10] ur telli deg teẓgi neɣ daxel n yillel, ayen izemren i kra-iḍen yečč-it !Imenferrawen

Akka, Darwin mi yekfa tazrawt-is deg imenfarrawen i d-igemmer, yufa belli ayen i ten-yessemgarden d abrid kan i d-wwin deg tudert-nsen d twennaṭ ideg εacen ; dɣa win i d-yekkren deg tegzrit anda yeqwa lḥebb n yemɣan, iṛebba aqamum zuren iǧehden swayes ara yerẓ tuččit-is, ma d win nniḍen iεacen anda akken txuṣṣ, itetten kan ibεac, ayla-s netta iruḥ s teɣzi, yemmug i tseddi[11] amek ara d-yeṭṭef ayen meẓẓiyen. Wa d amedya kan amecṭuḥ, maca Darwin ssya i iṣadd armi yessegrawel tussna n imudar s lekmal-is. Yufa ziɣ d agama i d-yelhan s kra din ; yella wanda ḍerrun lumuṛ s usamma[12] kan d wamek i d-yewwi lḥal, maca dima d talmest iǧehden deg iɣersiwen, meḥsub tin iḥerzen tigemmi tajinit (patrimoine gnétique) yelhan i d-igerrin tettidir. Daymi aṭas i inegren segmi d-tebda tudert ar assa. Ma d tigemmi-a tajinit i yeṭṭfen amkan deg tsilunin[13] n wudus[14], neɣ amek tettεeddi gar tsitiwin, Darwin netta ur tt-yefhim ara di tallit-is, d taɣnwt-is (instinct) kan tamassnant d termit-is deg uḥekker d ufraẓ n lumuṛ i t-yeǧǧan ad yaru fell-as ; d acu ur ssawḍen ad tt-fehmen armi d talemmast n lqern wis XX, ad d-nuɣal ɣur-s.

Tabadut d usissen

Deg tesnudert, tamhazt d ayen yerzan inbeddalen i d-yettilin deg telmas timuddirin ɣef teɣzi n wakud ; d yiwen umazrar i d-yeṭṭfen seg talɣiwin timezwura maḍi armi d imudar n tura. Amezruy n tenhazt n tudert yezmer ad d-yettwiglem s yiwen waddag meqqren neɣ aṭas n waddagen n tgetjinit (poygénie).

Tamhazt tcudd ɣer usnulfu n telmas, maca seg-s daɣen i d-itekk ungar-nsent. Dɣa d turda n wefran agaman i d-yessumer Darwin i yettilin deffir inbeddalen-a, ulamma aṭas  ineḍruyen i itekkin uqbel tuffɣa ɣer tsemlilt taneggarut i d-ijemmlen tiẓri n tenzeht (la théorie d’évolution). D acu tura aṭas imassanen i yettagin ula d awal-a n « tiẓri », imi ɣur-sen d ayen yessurfen amecwar-nni s wayen i d-tufa tussna tineggura-ya s wallalen atraren, ladɣa s igmaḍ n tesnudert talayant (biologique moléculaire) i d-yufan s tseddi, d amedya, amek yecrek w ADN n wemdan d yibki. Maca si tama nniḍen, d udem-a n lqerban gar umdan d uɣersiw i yeǧǧan aṭas n leṣwat ad ilin mgal tikti n temhazt ; llan gar-asen ula d imusnawen i iεerḍen ad gen tizrawin-nsen s webrid-iḍen iɣef teɣleb tezrirt[15] n teflest d tektiwin timasɣannin (n ddin). Amedya, qqaren belli d tidet, amdan yezmer ad yili iεedda-d ɣef waṭas n tsurifin uqbel ad yaweḍ akka d amdan, maca yella kan w’i iwellhen inbeddalen i d-yeḍran si tazwara, meḥsub d Rebbi-nni iss i ttamnen ; aya d ayen iwumi semman « asɣiwes amegzu » ( le dessein intelligent).

Imenzayen imuta 

Di tilawt, ur d-yeḍḥa yewεer i waṭas n medden akken ad gren tikti n temhazt di lbal-nsen, armi d-tettbin tumelt[16]-is akka sufella d ayen ur iqqebbel wallaɣ, ladɣa ɣer wid i d-yekkren s tikti tamensayt[17] n wexlaq imudar. Imi deg tidet-is, tamhazt tettarra laṣel n wemdan d wayen akk yeddren ɣef akal, ama d aɣersiw neɣ d imɣi, akken yebɣu yili meqqer neɣ mecṭuḥ, alamma d yiwet kan n tsilunt si ṣṣenf abaktiri ideg i d-tebda tudert deg waman ahat ma drus 3,5 imelyaren iseggasen. Ayen i d-yettxebbiren ɣef waya d imikrudusen (microrganismes) i ttafen ar tura deg ifuṣileTamhazt2n, yerna tikwal irennu yettibεid later-nsen deg wakud.

Lḥaṣun ɣef akken d-teqqar tussna tatrart, d tabaktirit-a  tamikruskupit i yebdan tettimɣur mi d-tufa iman-is deg waman ur nmelleḥ armi tuɣal s talɣa n twekka tusbiṭ yettbinen ; syin mi tkemmel deg unegmu teṭṭef ṣṣifa n yislem. Ifuṣilen[18] n « iselman-a » ttafen-ten dɣa s waṭas ɣer tamiwin igarawen (océans) ; ihi d kra seg-sen i d-yeffɣen, seg wid yesεan tiferrawin tičaranin, zgan tteḥnunufen-d armi d-gran deg wakal aquran, dɣa d tifarriwen-nni i yuɣalen d iḍarren syin d afella. Yiwen uspisiman seg iqburen i ufan deg usammar n Groenland ahat wwḍen 460 imelyan iseggasen segmi iεac.

D widak i d-yeǧǧan igḍad, iḥraraden[19], ikalmanen[20] yecban imqerqar, akked isaṭṭaḍen ; syin akk i d-kkan. Deg tallit-nni tamezwarut d idinusuṛen i igman s tɣawla, yerna tuɣ llan am yegḍad kan, ma d wiyaḍ merra wwin-d acḥal di ṣṣifa n uɣersiw-nni i iṛebban tiḍartin yuɣal ileḥḥu ɣef rebεa, yella d ameɣẓaz[21] icuban s aɣerda, d netta i d ajaddi n isaṭṭaḍen merra ideg nella nekni. Ur yebda gemmu-s d inbeddalen-is ɣer waṭas n telmas armi negren idinusuṛen si 66 imelyan iseggasen-aya. Dɣa ɣef teɣzi n imelyan n lesnin, yebḍa ɣef waṭas n twaculin tiɣersanin, gar tid yettseyyiḍen d tid itetten leḥcic, d wiyaḍ ukud llan iprimaten, asellun[22] yesdukklen amdan d waṭas n yibkan. Maca iprimaten mgaraden, llan imecṭaḥ, llan imeqqranen, ihi seg imeqqranen-nni i d-yeqqers umdan.

 

Tamhazt n wemdan

Yella da lɣilaḍ mucaεen ideg ilaq ad d-nebdu. Tuget n medden seg wid ur nwala tussna si lqerb, deg tmettiyin akk nprimateshommechimpanzesquelettesdp ddunit, qqaren ma seg yibki i d-nekka s tidet, amek armi ibkan n wassa ur ttuɣalen ara d imdanen ? Netta da llant snat n tlufa i ilaqen ad ttusegzint. Tazwara, anbeddal-a mačči d ayen i d-yettilin deg teswiεt kan akka, d inig ameqqran deg imyaten n luluf n lesnin, ur iẓerr yiwen s wallen-is ma ur inuda ara deg ifuṣilen, imi yettili-d s leεqel maḍi. Tin ɣer-s, mačči seg ibki-a n tura s yiman-is i d-iruḥ umdan. Ma d tura akka aɣersiw i ittemcabin maḍi ɣer umdan si tama tansudrant, d acampanzi (chimpanzé) i yettidiren deg Tefriqt, acku send ayen ara yilin gar 6 d 8 imelyan n lesnin, yella ujaddi-nneɣ yiwen. Meḥsub kra seg telmest-a i ɣ-icerkan yella wayen i d-yeḍran deg udus-nsen ; ladɣa taḍermist (mutation) i yerzan allaɣ, d tin i yellan deffir n tilin n wemdan, ulamma amdan-nni amezwaru yettemcabi ugar ɣer yibki.

 D acu, mi d-yeffeɣ si twacult tasnudrant iwumi qqaren homonidae, amdan yebda yettenkar ɣef sin iḍarren, yessemras allaɣ-is, ikemmel tamhazt-is deg waṭas imecwaren, segmi yuɣal d tawsit (genre) iwumi qqaren homo : dɣa yella : homo-habilis, uqbel azal n 2 imelyan n lesnin deg Tefriqt usammar d wenẓul  (i isqedcen yakan times, yenjer ablaḍ d amrig yerna yeffeɣ si Tefriqt) ; homo-eretcus uqebel 1,8 imelyan, d netta i ikecmen Turuft ; ma ɣer tagara d homo-sapiens i d-yellan si 300 000 iseggasen, i yuɣalen yettxemmim s tidet, d nekni dɣa akken nella tura ; yella neanderthal ɣer tama-nneɣ deg tewsit homo, iεac ula deg Turuft, maca winna yenger.

Tisura n tesnudert talayant deg tussna n temhazt

Iban, akken ad εeddint ṣṣifat si tsuta ɣer tayeḍ gar imudar, ilaq kan ad tili tanga[23] ara tt-yawin. Aya ifhem-it Darwin, maca win i d-yeldin tifrat ɣer tmukrist-a i tikelt tamezwarut, d Uṭrici Mendel (1822 – 1884) i yellan d aqessis (prêtre), d acu yelha-d daɣen d inadiyen-a i iḥemmel, imi tuɣ yeɣra deg tfellaḥt . Dɣa d netta i igan llsas i tussna tamynut ara d-ilalen syin d asawen, iwumi neqqar tajinitit, ulamma imahilen-is ruḥen ttwattun acḥal iseggasen d wamek εawden gan-asen ccan. Lḥaṣun, d netta i d-yufan isuḍaf  iwumi qqaren ara assa Isuḍaf n mendel, d ayen yerzan abrid n umcabi gar umudar d baba-s, neɣ jeddi-s, neɣ gma-s (deg yiwet n tsuta) atg. (ad d-nawi fell-as deg umagrad-iḍen). Yerna netta ɣef yimɣan i iga tirmitin-is, meḥsub d ajilban i yebda iteẓẓu-t ɣef waṭas n tikwal armi d-yessufeɣ igmaḍ ineggura.800px-DNA

Maca wid i d-yesfehmen tajitinit s tidet, d Watson akked  Crick deg useggas n 1953, asmi d-ufan amek yemmug w ADN s tseddi. ADN d alay[24] asnudran aɣezfan, n uɣurmi (nayau) n tsilunin akked kra ivirusen, deg-s i yettwaxan yisalli ajini s wudem akimyan. Ihi ma zik imusnwen tuɣ zerrfen s tmuɣli kan d ufraẓ n termitin, seg yimir uɣalen sεan tanga yettwallasen iɣer tcudd kra yellan d ṣṣifa yesεa umudar, izemren ad ssrewsen seg telmest ɣer tayeḍ ; dɣa tura mačči kan d iusḍaf n Mendel i yuɣalen ttwazrawen s wudem ufrin, ssawḍen yimnuda fehmen yess ula d anda zedɣen kra n waṭṭanen yettεeddin si tsuta ɣer tayeḍ, ayen ara iεiwnen i uεqal-nsen ɣas qbel talalit ; dɣa kka i ssulin ijinumen (génomes) n kra imudar. Ajinum d ayen i d-ijemmlen isallen ijiniyen icudden ɣer kra n telmest, win n wemdan fkan-t-id di 2003. Asmi t-srewsen ɣer win n yibki acampanzi ufan ttamcabin alamma d 99%, ayen yesswehmen lεamma tamassnant, imi tilawt n temhazt tuɣal tban-d s wanzaten ufrinen, ur d-teqqim ara tettwaḍfar s ifuṣilen kan d tɣessiwin tiqburin, ladaɣa ma neẓra belli widak yettili lexṣas deg-sen ɣas akken ttaken-d isalli iqumen m’ara ilin.

Yerna am akken yenna Richard Dawkins[25], win yebɣan kan ad s-d-yessukes kra i tidet-a, ad iruḥ ad d-inadi taɣessa n wemdan ara yesεun ugar n 8 imelyan di leεmer ; d lmuḥal, imi amdan tuɣ ur yewwiḍ ara talɣa i nesεa tura. Kifkif ula i iɣersiwen akk i nessen, aqjun neɣ awtul, ur ttafen iɣsan-nsen ala seg tilla-nni kan mi qqlen s tumelt-nsen n tura.

Facebook/Timuɣliwin

©2017 Tighzert

 


[1] Tamhazt : évolution. [2] Talmest, tilmas : espèce [3] Turda : hypothèse
[4] Afran agaman : sélection naturelle. [5] Tazrawt : étude [6] Aɣiwen : faculté [7] Aɣerrabu : navire [8] Tuɣḍaṭ : mission [9] Amesnakal : géologue [10] Tamella : rreḥma [11] Tiseddi : précision
[12] Asamma : hasard [13] Tasilunt : cellule [14] Udus : organisme [15] Tazrirt : influence
[16] Tumelt : aspect [17] Amensay : tradititionnel [18] Afuṣil : fossile [19] Aḥrarad : reptile
[20] Akalman = akal+aman : ttidiren deg wakal deg waman = ambphibien. [21] Ameɣẓaz : rongeur [22] Asellun : ordre [23] Tanga : matière [24] Alay : molécule (amawal n Dahmane Mazed) [25] D amesnuder aglizi, d amassan deg temhazt, ilul di 1941.website counter

Stats For Free

9 septembre, 2017 à 14 h 34 min | Commentaires (0) | Permalien


Amezruy : ayen ur gan lejdud i tmaziɣt

Sɣur Samir Tighzert

…………………………………

Abrid i d-wwin Imaziɣen deg umezruy d yiwen seg wid yeččuren d tasḍiwin[1], maca tikwal yessewham s kra n lexṣas i nezmer ad d-nessukkes, ladɣa deg wayen yerzan tutlayt d tsertit.

Di tilawt, ulac Amaziɣ yefkan azal s tidet i tutlayt-is uqbel lqern wis 20, ula deg talliyin mi ḥekmen nutni s yiman-nsen. M’ara nẓer kan belli tamaziɣt (s tantaliwin-is yemgaraden) ur tuɣal d tunṣibt di kra n tmennaṭ deg wakal-is segmi d-tella armi d aseggas n 2011 deg Lmerruk syin teḍfer-d Lezzayer, yewwi-d ad nefk tuttra tabɣast[2] i iman-nnneɣ u ad d-nqirr anda « ḍelmen » lejdud-nneɣ.

Tallit n teglest[3]

Yuɣ lḥal, am akken i ten-mazal ar tura, Imaziɣen si zik ttwassnen s tsefkt[4] i sεan ɣer tutlayin seg wasmi ttwassnen deg umezruy (ladɣa gar Iṛuamniyen d Igrigiyen), meḥsub isehel-asen ulemmud n tutlayin n lǧiran-nsen. Meslayen tafiniqit n Qerṭaj iwumi qqaren tafuniqt[5], talaṭinit, tagrigit, taεrabt, tafransist, d tiyaḍ di kra n talliyin am tsepenyult. D acu, aya d ayen i ten-yeǧǧan, ma nenna-d akka,  ad rren ayla-nsen ɣer ṭṭerf. Yuɣ lḥal gar yegduden imezwura iεucren Imzaiɣen, d Iqerṭajiyen i ten-id-iqerben ugar di tmennaṭ n tmanaɣt Tunes n tura. Ihi s Masensen s Sifaqs llan d imdukal-nsen, deg yiwet akken n tallit. Cerken yid-sen kullec, mεucaren deg twaculin, uqmen assaɣen ara d-nini assa d isertanen ; dɣa yiwen am Masensen i yesseḥbabren ɣef tgelda-s amek ara twenneε, yeddem aṭas seg termit[6] Iqerṭajiyen i d-wwin nutni sɣur lejdud-nsen Ifiniqen, ladɣa ayen yerzan tafellaḥt d tnezzut[7], maca yesseqdec ula d tutlayt-nsen tafuniqt i yuɣalen d tin i d tunṣibt ama deg uɣrem-is neɣ di tmanaɣt-is Cirta s umata, tugart ma llan ibeṛṛaniyen, ulamma tezga tmaInscription_bilingue_de_Thugga2ziɣt deg ugdud.

D tidet, uran s tfinaɣ imiren, maca mačči d iḍrisen, d ismawen kan akka d wwalen ifriḍen i ttarran yess tikwal ɣef yeɣraben ifakanen[8], ixxamen unṣiben, iɣran[9] ttawin yemnayen, d wayen nniḍen ; yerna dima tettili ɣer tama-s tfuniqt neɣ talaṭinit syin ɣer da. Lejdud-nneɣ deg leqrun-nni lemden tutlayin i d-nenna, uran yes-sent idlisen am Ḥiemfsal wis sin i yuran s tfuniqt, agellid Yuba wis sin i yuran s tlaṭinit, d wiyaḍ i d-iḍefren syin d asawen am Ufulay (lqern II ), d ugerram[10] Ugustius (lqern wis IV), maca widak banen, imi llan seddaw tecḍaṭ n Ruma.

Akken i kemmlen deg tallit Iwandalen d tin Ibizanṭiyen, ma d tawaɣit tasnilsant[11] tameqqrant teḍran-d mi d-wwḍen Waεraben. D acu aɣbel mačči deg ukeččum n imhersanen[12] i yella kan, acku dayi ilaq ad d-nesmekti yiwet n tidet tamazrayt i ntettu nekni s Imaziɣen, yerna llan wid ur tt-nessin.

Tallit tanammst d ukeččum n Waεraben

Ihi mi d-wwḍen Waεraben akal n Tmazɣa seg unṭag amezwaru n useggas 647, yuqeε-itt imenɣi, qqlen ṭṭfen tamurt. Maca yewweḍ-d lweqt anda εawden Imaziɣen refden-d iman-nsen, ladɣa deg tama umalu, εewwlen ad kksen azaglu n ddula Tamawit (Omeyyades) d uqerru-s deg Dimecq, yerna ssawḍen rnan Aεraben imawiyen, tugart segmi tt-gezmen di rray ad sen-lḥun s tin n ddin i ḍefren segmi sen-teffeɣ afus, meḥsub win n tneslemet, maca deg terkent Ixerriǧiyen i d-yerran azalen n teɣdemt yettwaεfsen si tazwara ; yuɣ lḥal asɣan n tneslemt  ur d-yeqqar ara belli d Aεrab kan i ilaqen ad yeḥkem, ihi s wakka i sellmen Yimawiyen imi si tama-iḍen ur d-grin ara ǧehden am zik.1

Dɣa din i tella tuzzma deg Imaziɣen, acku deg wayen ara nadin ad reṣṣin ayla-nsen s tidet, tamagit-nsen i yebnan ɣef tutlayt uqbel ayen nniḍen, kemmlen ɣlin deg texfet n ddin i tikelt-iḍen. Nenna-d si tagara n lqern wis VIII, amur ameqqran n Tmazɣa yegra-d ɣer yimawlan-is, ternuḍ ula d Landalus i ṭṭfen i ṭṭfen yemslemn di Spanya, ala deg Tunes de Libya i qqimen cudden ɣer Usammar aεrab imi aṭas i istqerren  din n Waεraben i d-yekkan si teqbilt n Σuqba ben Nafeε. Ihi ɣas akken, wid i d-yerran timunent-nsen, mi kkren sbedden iwunak[13] imezwura, d ibeṛṛaniyen i rran d Iqerra ! Akka, wid yellan deg tama n Merruk n tura d Idris amezwaru i d-irewlen si n tmurt taεrabt i sbedden m’akken i sen-yenna yeqqers-d si twacult n nnbi Muḥemmed, Ibaḍiyen n Tihert ssulin Ibn Rustom afarsi, imi t-tuɣ deg ubrid-nsen amasɣan i yella. Dɣa kullec ikemmel ileḥḥu s tutlayt n Leqran ; am widak n teglest, Imaziɣen n tallit tanammast werǧin i meyyzen ad arun s tutayt-nsen, d tutlayt-iḍen tabeṛṛanit i d-yernan teṭṭef-d agnes. Ulamek ara nini d lbaṭel i yeḍran fell-aɣ, imi lawan-nni d Imaziɣen i iḥekmen ; ula d ddulat i d-iḍefren : Ifaṭmiyen, Iziriyen, Iḥemmadiyen (di Bgayet !), Imweḥḥden, Imurabḍen, Izeyyanen, Iḥefṣiyen ; neɣ di tama n Merruk daɣ : Iminiren d i Iseεdyen d Iwaṭṭasen, uqbel ad tt-ṭṭfen Yeεlawiyen si 1631 ar tura… kemmlen ttarun arraten-nsen d tebratin s taεrabt.Yerna mačči d ayen kan ; ula m’ara yili d Amaziɣ i d sselṭan neɣ i d ageldun, yettεerrib isem-is am akken uɣen tannumi wid yessezwirin tineslemt deg ukersi-nsen ; amedya seg wid yettwassnen, d aḥemmadi Nnasir ibn Al-anas ibn Ḥammad (1062-1088) i yerran Bgayet d tamanaɣt-is, imi di tilawt isem-is Anzir. Maca ur ilaq ara nenker, ulamma drus, llan kra i yeǧǧan isem-nsen am Yeɣmurasen di Tlemsan (1206 – 1283), ɣas akken yerna-yas « Ibn Zeyyan » nni. Nnan-d belli Utumert n waṭlas amerruki (- 1130), imsebded n ddula n Imweḥḥden, i isemman i iman-s Ibn tumert, yura sin yedlisen-is “Lεaqida”, d “Lmurcid” s tmaziɣt, uqbel ad ten-yessuqel ɣer taεrabt.[14]

Limaṛa i d-yeǧǧa ddin deg Tmazɣa d taẓegzagt[15] ; imi ɣas akken tantaliyin timaziɣin ssawḍent ddrent deg ugdud akken ilaq, deg timawit kan i qqiment. Nnig wakken, imeyyazen n lweqt-nni mačči kan uran s taεrabt, wten ula fell-as akken ad tt-ssjehden, am Ibn Jerrum i d-yeǧǧan tajerrumt taεrabt i yesεan azal ar assa ɣur ikadimyen aεraben, si lqern wis XIV.

Seg Iṭerkiyen ɣer Ifransisen

Ma segmi d-kecmen Iṭerkiyen, kra din yensa deg tmazɣa talemmast, imi Lmerruk n tura ur tt-wwiḍen ara. Deg idurar ur tesεiḍ w’i yessnen ad yaru ala kra n lecyax iteṭṭfen ɣer yiman-nsen, ladɣa imṛabḍen i d-ikecmen tuɣ tamurt taqbaylit, imi di lawan-nni win yessnen acemma taεrabt yerna yeḥfeḍ kra n tsurtin, d win kan i d amusnaw, nnig-s ulac. Yuɣ lḥal widak ur ttjerriden ula d asefru ma yella-d, ɣas d adekker i yettdekkir bab-is. Akka i zedrent tmeslayin timaziɣin seddaw uzaglu n taεrabt i d-ssusen wat tmurt s yiman-nsen. Armi d-tekcem Fransa i bdan mehhzen[16] lumuṛ ulamma deg snat tamiwin tinemgalin. Imi si tama tamharsa tafransist tεewwel-d ad tεerreb akk Tafriqt Ugafa, aya d ayen ibanen, s yismawen i tbeddel d tnariyin taεrabin i tesbedd di yal amkan, dɣa ula d inmezrayen-nsen imeqqranen am Stéphane Gsel cehhden-d ɣef akka. D acu si tama nniḍen, si tallit-is i d-tebda tira n tmaziɣt. Γas deg tazwara d ayen ikecmen kan iswi-nsen astaritiji, imi akken ad ẓẓlen aḍar akken ilaq yewwi-d fell-asen ad ssnen tutlayin akk n tmurt, ama di Lezzayer neɣ di Lmerruk. Maca tuɣḍadin[17] n unadi deg tutlayt-nneɣ d usekcem-is deg tira, d tid i s-yerẓan asalu i tikelt tamezwarut sɣur ifransisen, gar ibabaten imellalen, iserdasiyen, d wiyaḍ.

Dɣa Adolphe Hanoteau (1814- 1897), ajiniral i yuran s teqbaylit gar imezwura maḍi  tagara n lqern wis XIX, yetewhhem asmi inuda deg tmurt n Leqbayel ad s-d-mlen ma yella kra n wedlis yuran si zik deg tmennaṭ-a, ur yufi ula d tajridt ufus ! Yerna ula mi yesteqsay imdanen, ur yefhim ara amek armi ur d-yegri wayen ara s-d-ḥkun ɣef kra n taluft ibeεden deg wkud ; meḥsub taktawt[18]-nneɣ tanbazt[19] ɣas in’as teqqim d tilemt. « Werǧin ẓriɣ aɣref ur d-necliε deg umezruy-is am Leqbayel. » i yenna deg tezwart n wedlis-is anda i d-iḥawec isefra d ccnawi. Dɣa ma yenna akka, mačči d astehzi, d lewhayem kan i yewhem. Imi di tilawt, Leqbayel neɣ Imaziɣen nniḍen, mačči d tasmuḍi i semmeḍ wul-nsen ɣef wayla-nsen maca d tira i ten-ixuṣṣen. Tidet kan, ɣef igiman n lesnin, cehhden-d fell-aɣ ibeṛṛaniyen amek i nfaz deg waṭas n taɣulin[20], am tid n nnif, tabɣest deg umennuɣ d wazal nettak i wakal ajaddi, atg. Maca deg wayen yerzan idles, tafawet meqqret, yerna ssebba mačči dima sɣur imhersanen i d-tekka.

Imaziɣen assa

Ccwi kan seg Iṛumiyen-nni imezwura, deg tmennaṭ taqbaylit uɣalen kkren-d Leqbayel s yiman-nsen mi ifat ufan ttawil n tmusni, si Bulifa ɣer Mεemmri armi d wid n tura. Assa taqbaylit teɣrem-d acḥal seg wayen i tesεa d lexṣas. Segmi s-bedden imeɣnasen imezwura i iḥebbren ladɣa i tmawalt tatrart i sbuɣren acemma, tuɣal treffed iman-is kra kra. Yerna mačči d lmuḥal ad nqaḍeε wiyaḍ deg yal taɣult. Amedya meqqren deg tutlayin yellan am ayla-nneɣ deg tgellelt, i ilaq ad nmuqel, d win n tεebrit n Isryil. Imawlan-is skeflen-tt-d si tillas n wakud, anda tella ur tettwaseqdec ala deg ddin d wayen icudden ɣur-s, tura uɣalen sɣarayen yess ula d tusniwin εlayen. Awi-d kan lebɣi ad yezdeɣ ulawen u ad ggten imeɣnasen icuban wid yellan yakan, ara d-iεiwnen yal wa deg uḥric-is, dɣa ayen i ɣ-iruḥen ɣef tizi n leqrun nezmer ad t-id-nerr di kra n tnemrawin iseggasen kan.

Yerna tura yettuḥettem fell-aɣ ma nebɣa ad tidir tutlayt-nneɣ ula deg umeslay kan. Amedya deg tutlayt taqbaylit, ma zik lejdud ur uran ara, iles-nsen yezga d amaziɣ, tugart deg idurar, seg wakken ur yelli wayeḍ ara s-yekksen amkan… tura d tuggza[21]-iḍen i ɣ-yeggunin. Si tmunent ɣer da, taεrabt tekcem iɣerbazen deg tudrin, wid yettmeslayen ala s tmaziɣt, am tyemmatin i tt-iḥerzen zik si tsuta ɣer tayeḍ, uɣalen heddren daɣ s tefransist d taεrabt ; yeshel ihi maḍi ad ruḥen wawalen ma ulac ajerred-nsen deg idlisen. Acku ɣas yebda uselmed n tmaziɣt yettaɣ tagnit, ma ur tewwiḍ ara d tutlayt tamezwarut n tɣuri anda i tella d tutlayt tayemmat, yewεer akken ad teḥrez tallunt[22] i s-tekksent tiyaḍ si yal tama. Wa d addad[23] n teqbaylit kan, maca d ayen yerzan tutlayin nniḍen akk  timaziɣin, am tcelḥit (Merruk) d tcawit i yettwaḥersen deg temdinin armi uɣalen kra imeḍqan tenger maḍi tmaziɣt deg-sen.

Facebook/Timuɣliwin

©2017 Tighzert


[1] Héroïsmes [2] Courageuse [3] Antiquité [4] Don, talent [5] Punique [6] Expérience

[7] Commerce [8] Temples [9] Boucliers (as. aɣer) [10] Saint (homme) [11] Linguistique (adj) [12] Colonisateurs

[13] Eatats, dynasties

[14] Yenna-ti-id dɣa unmezray amaṣri Yeḥya Huwaydi deg udlis-is ɣef Umezruy n tfelseft tineslemt deg Tefriq ugafa.

[15] Fatale [16] Evoluent [17] Missions [18] Mémoire [19] Collective [20] Domaines [21] Menace

[22] Espace [23] Etat, situationwebs counters

Total Count

29 août, 2017 à 19 h 31 min | Commentaires (0) | Permalien


Aɣrum d usebsi d wayyur (asefru)

 Sɣur Nizar Qebbani -1954

Tasuqilt (si taεrabt): Samir Tighzert

Tusa-yaɣ-d tikti ad nessuqel asefru-ya n Nizar Qebbani (1923- 1998), amedyaz asuri yettwassnen, acku nwala-t igerrez yerna mucaε deg umaḍal ; di tilawt aṭas i t-yerran ɣer tutlayin-nsen seg wakken ameskar iwet-d deg-s s leqseḥ deg yir tikli i d-wwin Waεraben d yimslelmen s umata i yeṭṭfen ala deg wansayen iqburen akken bɣun ilin, rnan zzin s uεrur i tɣerma mi d-lhan ala d ddin. Asmi t-yura ssawḍen armi t-sbedden ɣer teɣdemt, yuɣ lḥal amedyaz-a yella icaε belli d arnaflas[1] i yella ; ma deg uparlman n tmurt-is kkren-d ula d wid i d-yessutren ad s-kksen tiɣelnit tasurit (nationalité), maca ur teffiɣ ara akken.

GT : Γer tagara n weḍris, ad tt-afem belli asefru-ya yella wanda i ɣ-yerza ula d nekni s Yimaziɣen.

 

Aɣrum d usebsi d wayyur

nizar2

Deg Usammar, yal mi d-ilul wayyur
Lesquf-nni mellulen akk tettawi-ten tnafa
Seddaw ikemcan urelluc
Medden imir ttaǧǧan tiḥuna, ttruḥun d tirbuyaε
Akken ad mmagren wayyur
Ttawin yid-sen aɣrum…
[ d bu-tqsiḍin… s ixf n wedrar
D kra ilaqen i ssekṛa
Dɣa ttaɣen zznuzun lexyalat
D tugniwin
Γas ma mmuten, ad yidir kan wayyur

***
Acu txeddem teḥbult n ṭṭya
Di tmurt-iw !
Tamurt n lanbeyya
Tamurt igellilen
Iteffẓen tiḥcinin…  imzenza n ssekṛa
Acu yexdem deg-neɣ wayyur
Armi ɣ-truḥ nnefxa-nni n zik
Nuɣal nessutur seg igenni…
Acu ara d-yefk yigenni
I imeksal ur nezmir ?
Ttuɣalen d lmeyytin
Ma yedder wayyur…
Senguguyen deg iẓekwan n lawleyya
Wiss m’ad sen-d-fken kra n ṛṛuz, neɣ igerdan…
Iẓekwan n lawleyya…
Ssewsiεin deg tẓerbiyin sut rrqem ucbiḥ
Ttawin-d lewqat s lεefyun-nni iwmi semman
Lmektub… Lweεd n Rebbi
Di tmurt-iw
Tamurt igellilen

***

Anwa facal, neɣ anefsuy
I ɣ-izeddɣen yal ma teflali-d tafat
Imi tiẓerbiyin… d luluf n tqecwalin…
Lkisan n latay, d igerdan, zerεen di tɣaltin
Di tmurt-iw
Anda ttrun wat nneyya
Ttẓallan
Zennun
Ttεicen s lettkal
Segmi ttεicen s lettkal
Rennun ssawalen i wayyur :
Ay ayyur,
A taεwint n lwizz
D usebsi d yiḍes
Ay illu n rrxam iεellqen
A taɣawsa ur nettwaman
Ili-yaɣ d agazu n lwizz deg Usammar
I imlyan n wid ur nettḥulfu s kra

***
Deg uḍan Usammar
Ma ifat yekmel wayyur
Asammar yeḍḍeqqir kra yesεa d nnif
Neɣ d lḥir
Imi d imelyan n lɣaci yettazzalen
[akken ḥafi
Yettamnen s tuɣin n rebεa tlawin
D wass n lḥisab
Imelyan-nni ur d-nettmagar aɣrum
Ala deg targit…
Izeddɣen deg yiḍ ixxamen n tusut
Werǧin ssinen amek iga usafar
D lǧettat i ttlusen i tafat
Di tmurt-iw… anda ttrun wungifen
Ard mmten seg imeṭṭi…
Yal mi ten-thuzz ssnitra s « llayali[2]»
Lmut-nni iwmi neqqar deg Usmmar
Ccna d wuḍan
Di tmurt-iw
Tamurt igellilen
Anda nettarra ifeẓ i icewwiqen ur nettfakka
Aṭṭan-nni yessengren Asammar
D icewwiqen ur nettfakka…
Deg Usammar-nneɣ iteffẓen… amezruy
Tirga timeksal
D tmucuha yeεyan
Asammar-nneɣ ur nettnadi tasḍa[3]
Ala ɣur Abu Zayd Lhilali[4]

                                                                                                                                                                                                       Facebook/Timuɣliwin


[1] Arnaflas : d war taflest ur nettamen s Rebbi (incroyant, athée).

[2] « Ya lili », (ay iḍ) d awal i d-yettuɣalen s tuget deg ccna n Waεraben usammar, yuɣal ɣur-sen d azamul n tesmeḍ n wul, εawaz di ttbernat d unadi n zzhu war tilisa (Tazmilt n umsuɣel)

[3] Tasḍa (mačči taḍsa), taḍsa n wasaḍ, n isaṭṭen : d ayen i d-yesbeyyin tabɣest n yiwen di kra n umennuɣ, n umihi neɣ ayen akk yeḥwaǧen leqder mi t-id-iḥella (héroïsme).

[4] Abu Zayd Lhilali d yiwen seg imeqqranen n Banu Hilal i tumeṛ ddula Tafaṭimit ad d-yeṭṭixer si Maṣer deg tallit-nni tanammast, dɣa yunag-d ɣer tama i Imaziɣen s trebbuyaε-is n Waεraben armi i d-yessegra tixessarin meqqren i Imaziɣen n Lezzayer n tura, tugart Iziriyen di lawan-nni, maca ula d Iḥemmadiyen siyn ɣer da, imi ttwassnen ala s uhuddu d tweḥcit deg tuẓin-nsen ɣer temdinin. Imazrayen qqaren-d belli d inig-a d wid i d-iḍefren i ireṣṣan Aεraben s tidet deg wakal amaziɣ, uqbel ad d-awḍen wid i d-ẓẓεen Ispenyulen deg tagara n lqern wis XVI. Dayi Qebbani yebɣa ad d-yini belli Aεraben ur ttzuxxun ala s tilla-nni mi kecmen timura n wiyaḍ, hudden tiɣermiwin, syin kra ur d-yelli (Tazmilt n umsuɣel).

Taḍrist tanaṣlit s taεrabt :

خبز و حشيش و قمر

عندما يولدُ في الشرق القمرْ
فالسطوحُ البيضُ تغفو
تحت أكداس الزَهَرْ
يترك الناسُ الحوانيت و يمضون زُمَرْ
لملاقاةِ القَمَرْ
يحملون الخبزَ .. و الحاكي .. إلى رأس الجبالْ
و معدات الخدَرْ
و يبيعونَ.. و يشرونَ.. خيالْ
و صُوَرْ
و يموتونَ إذا عاش القمر

(القصيدة كاملة)Must See Places In Paris

Find IP

11 août, 2017 à 13 h 48 min | Commentaires (0) | Permalien


Awalen inmudag – taferrugt 01

 

Iheyya-ten-id Samir Tighzert

 

Taferrugt 1

Aglawan (horizontal)

1-  Tqubel (-d) ill Agrakal

2-  D aẓar n tudert – Mḥu

3-  Σaned

4-  Yessa ɣef ublaḍ – Sufeɣ

5-  Tanzeɣt – Seg idammen-iw

6-  Nnig uqerru – Ameskan (démonstratf)

7-  Ṣṣifa

8-  Tewwi – Fareṣ deg wussan

 

Aratak (vertical)

A-  Nnan d abrid ɣer Rebbi

B-  Tanzeɣt  – Nutenti (yenneqlab)

C-  Tasɣunt (conjonction) –  Kkseɣ ɣef wul-iw

D-  Ayen yessen drus

E-  Rwel si twaɣit

F-  Serreḥ i yiles-ik (m) –  Tanuṭet uẓawan (musique)

G-  Xḍu

H-  D isekkilen n tuffɣa

…………………………………………………

Sader Ttaferrugt-a d Word

Sader taferrugt-a d PDF

 

Facebook/Timuɣliwin 

Lovely Counter


Free track counters

7 août, 2017 à 21 h 39 min | Commentaires (0) | Permalien


Awal ɣef Don Kicuṭ n Manca n Cervantes

 Sɣur Samir Tighzert

……………………………………..

Don Kicuṭ n Manca d ungal i yura umyaru aspenyuli Miguel de Cervantes deg sin yeḥricen (amenzu deg useDon Kicuṭ n Manca akked Sancu Panzaggas 1606, wis sin deg useggas 1616). Ungal-a yettuneḥsab d win i d amezwru yakk deg tsekla tatrart ɣef leḥsab n tɣara n tira-s d wudem iss i d-yedda deg-s wullis. Yewwi-d deg-s umeskar ɣef yiwen wergaz akken bu-nneyya, iwumi qqaren Don Kicuṭ n Manca[1],  asmi iεewwl ad yeg am yemnayen iqbuṛen, imi d isaṭṭen[2] iɣef yeɣra deg tektabin. Ameskar yenna-d dɣa seg tazwara : Don Kicuṭ yeɣra yeɣra deg teqsiḍin-nni armi icuf iqerru-s, meḥsub yemxell, ihi iεedda ad yeḍfer abrid-nsen, ulamma tuɣ tεedda tallit n yicaliyen am widak.

Taddist

Akken ad yefhem yiwen taqsiṭ n Don Kicuṭ ilaq ad iẓer acu d ungalen n  « temneyt taḥewwast », anda teffɣen imnayen akken ad d-fdun wid akk yettwaḥeqren ɣas ma ur ten-ssinen, iwakken kan ad sbedden lḥeqq u ad d-beyynen tabɣest-nsen. Azgen deg-sen ttawin-ten-id  kan d timucuha deg tallit-nni tanammast, maca Don Kicuṭ i iselben si tɣuri-s, yerra-tt d tidet, iεewwel ad yeg am nutni, ad d-yerr taɣdemt i lɣaci. Yessufeɣ-d ihi aεudiw-is ihezlen akk iwumi isemma Rusinant (Rocinante s tspenyult), yekkes-d asekkin d waɣer[3] i yellan din deg uxxam tuli-ten tɣebbart seg wissen anwa zzman,  takurazt[4] d wayen akk yettiḥwiǧ umgara[5] deg lawan-nni ; syin yessawel-d i yiwen n lǧar-is yeččuren d nneyya daɣ am netta ɣas ma di leεqel-is yella, qqaren-as Sancu Panza, iḥemmel inzan aṭas, d win i yextar ad yili d amεiwen-is deg icaliyen-is, imi akken i ten-sεan yemnayen iqburen, yerna winna ɣef uɣyul i yeṭṭafar deffir.

Yuɣ lḥal imnayen iqburen i yettḥaka, yal wa tettili tin i iḥemmel, iɣef yettxemmim m’ara yili deg imennuɣen d unadi n lexlawi ; ihi ula d Don Kicuṭ yextar yiwet kan akka n tfellaḥt tameɣbunt din deg taddart, yerra-tt d tin d « tarfiqt ixemmimen-is », isem-is Dulsinya (Duclinea s tspenyult). Syin ata yebda ihi acali deg lexla, yettnadi w’ara d-isellek ; netta s nneyya-s yetthummu kan, ur yeẓri ma s tidet i yeḍra kra, ma ilaq ad d-iger iman-is neɣ ala, maca itemmeɣ ; dɣa yal tikelt yettaf yeɣleḍ deg leḥsab-is, yeggar iman-is deg wayen ur t-nerzi armi yeṛwa tiytiwin. Di tilawt, kra din yettenbeddal gar wallen-is seg wakken yuḍen, am tikelt mi yekcem deg yiwen usensu n wedrar, yufa din timesdurar yenwa-tent d yessi-s n sslaṭen ukud i ilaq ad yissin amek ara yelḥu, ihi ula d din ixelleṣ-itt. Daymi taqsiṭ-is tessaḍsay nezzeh, tugart imi aɣanib n Cervantes yebna ɣef usaran[6], ahat ulac lemtel-is deg tira. Γas in’as d ayen i t-yeǧǧan mucaε, maca yeččur daɣen d tamusni lqayen n wawal, inzan d tengalin i d-yettuɣalen daxel n wullis agejdan, ladɣa deg idewenniyen n Don Kicuṭ d Sancu Panza i yettekttiren deg wawal, acku ula d netta yettekka deg tedyanin akk i d-mmugren.

 Azal-is

Annect-a yakk yerra ungal-a  yeṭṭef amkan meqqren deg tgemmi taseklant tamḍlant, imi ula d kra n yismawen izeddiɣen kecmen deg tutlayin tuṛufiyin uɣalen d awalen n menwala, amedya deg tefransist : dulcinée (taḥbibt, taxḍibt), rocinante (aεudiw). Llant daɣ tenfaliyin i d-yekkan syin qqiment d lemtul, am m’ara s-tiniḍ yettnaɣ ḥedd d tessirin n waḍu, meḥsub yekkat deg wulac, acku teḍra-yas i Don Kicuṭ asmi d-yemmuger tissirin n waḍu s yiɣallen-nsent meqqren, iɣil d ḥedd igehguhen[7], ihi iεedda ad yennaɣ yid-sen. Syin i d-tekka tenfalin mucaεen : anuɣ d tessirin (se battre avec des moulin).

Yerna ahat izen amezwar n wungal d wa ; imi ulamma imeɣriyen n lqern wis 17 ḥesben-t tagnit kan i taḍsa d tukksa n lxiq, wid i d-iḍefren, tugart deg tallit-nni n tegrawla tafransist ; walan-t d amedya i umdan izemren ad yesεu lḥeqq weḥd-s mgal timetti  s lekmal-is. Lḥasun, ayen i d-yewwi d ayen icerken talsa merra ; ahat ad yili ḥedd ssya d asawen ara t-id-yerren ɣer teqbaylit am akken yella deg tuget n tutlayin umaḍal, maca aya d asenfaṛ meqqren, ma yefka-yas ḥedd akud yessefk ad ad ilin imeɣriyen ara t-id-yafen.

……………………………………………………………………………….

Facebook/Timuɣliwin


[1] Manca neɣ la Mancha, d tamennaṭ i d-yezgan deg tlemmast n Spanya.
[2] Asaḍ, isaṭṭen : héros.
[3] Aɣer : bouclier
[4] Si tlaṭinit koraza :  taqemǧet taqurant i ttlusun yemnayen i wanuɣ lawan-nni (cuirasse).
[5] Amgara, imgariyen : guerrier
[6] Asaran : humour
[7] Agehguh, igehguhen : deg tama n usammar n Bgayet d ayen akk meqqren yessexlaεen (aqjun, aɣzen, atg), akka i nsemma da i iεefriten igeεmiren iss i ttamnen imir deg Tuṛuft (les géants).

WebPage Visits

http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

5 août, 2017 à 2 h 03 min | Commentaires (0) | Permalien


Γef ungal Aɣyul n wureɣ n Ufulay (Apuleius)

Sɣur Samir Tighzert

…………………………

« Aɣyul n wureɣ » d adlis i yura umyaru amaziɣ Afulay (Apuleus) di lqern wis sin seld Talalit. Yettuneḥsab d ungal amezwaru maḍi deg umezruy n talsa. Yura-t s tlaṭinit.

Agezzul n wungal :
aɣyul nwureɣ - Asuneɣ n tallit tabiẓantit

Ullis i d-yeddan deg-s iḥekku-d ɣef yiwen ilemẓi iwumi qqaren Lusyus (d isem umaru s yiman-is) i yunagen ɣer tmurt Igrigiyen ɣef kra n ccɣel ; yuɣ lḥal Lusyus-a d awnaf aṭas, iḥemmel ad yefhem u ad imeḥḥeṣ di kra yellaun, akken i iteddu yettnadi armi yeεreḍ ad yekcem deg lumuṛ n ssḥur d wid i ten-ixeddmen, dɣa yessen-d yiwet n tmeṭṭut, d taqeddact n umdakel-is Milu uɣur yerza, tezdi-ten tayri kra n wussan deg uxxam-nni, akken armi d yiwwas teεreḍ ad t-tεiwen s ukerrer akken ad yuɣal d igider ; maca i ẓẓher amcum, yuɣal d aɣyul, ihi din i d-bdant lmertat-is d icaliyen-is n leεtab akked wid i d-yemlal gar imakaren, iqettalen, imeksawen, iεebbaden n yilluten, imeṛkantiyen d wiyaḍ ; ayen ur nfukk armi t-terra tillut Izis (d tillut tamaṣrit)  ɣer ṣṣifa-s tanaṣlit n wemdan. Deg teqsiṭ, m’akken yella deg tfekka n uɣersiw bu-rebεa iḍarren, allaɣ n Lusyus yeqqim d win n wemdan kan, daymi yessaweḍ ad d-yedlu ɣef ayen yeffren deg tmetti, cceṛ akk yettmaggan ideg ilaq ad yettekki tikwal netta s yiman-is,  yerna acḥal d abrid i yewweḍ ɣer yimi n lmut, s ẓẓher kan i imenneε. Ihi d tilufa iwumi yeḥḍer i d-yewwi deg wullis-is anda i d-yessexlaḍ tiqsiḍin d tmucuha iwumi isell daɣen ɣer wiyaḍ ssya ɣer da. Dɣa taxatart gar-asent d tin n Psici (Psyché) d Cupidu i d-iḍehren i tekelt tamezwarut deg udlis-a syin tuɣal terna ɣer tmitulugit taqburt. Aɣanib n umeskar yeččur d asaran[1] ; s kra la d-yettales, yettarra kulci ɣer yir ẓẓher i t-yeṭṭafaren anda yekka uqbel ad kfunt fell-as. Dɣa ɣer tagara yuɣal d axewni ameqqran ibedden i tillut i t-id-isellken si yir tumelt[2] i yesbur acḥal d ayyuren.

Azal-is :

Ungal-a yewwi-d ad t-issinen akk Imaziɣen imi d win i d-yesbeyyinen amur iss i ttekkan lejdud-nsen deg lebni n yidles amaḍlan s lekaml-is, ulamma s tutlayt-iḍen. Ugar n ccbaḥa n tira-s i yettaǧǧan yal amdan ad inadi ɣef laṣel-is, Afulay yella wayen i d-yessedda seg wayla-nneɣ, am ubrid i ss i d-yewwi kra n tmucuha, imi llan tura imnuda i tent-yessaẓayen ɣer tgemmi tamaziɣt n lawan-nni.


 Timuɣliwin di Facebook


[1] Humourhttp://www.hitwebcounter.com/

21 juillet, 2017 à 16 h 21 min | Commentaires (0) | Permalien


Awal n mass Md Akli Salḥi ɣef wungal « Tiyita n tmeddit » (s tefransist)

Lecture du Dr Mohand Akli Salhi – enseignant-chercheur au département de langue et culture amazighes de l’université  de Tizi-Ouzou

(Publié sur son compte Facebook).

Tiyita n tmeddit est le premier roman de Samir Tighzert. Dans la quatrième de la couverture, on informe le lecteur qu’est également auteur d’une traduction en kabyle d’une nouvelle de Gogol.tamuɣli
Le roman en question ici est un récit de 136 pages dont les six dernières sont consacrées à la présentation bilingue du lexique néologique utilisé dans le texte. Organisé en 10 chapitres, ce roman est traversé par un malentendu entre les deux personnages principaux, Ḥmed Ubandu et Mḥend Umaryus. Ce malentendu, qui remonte à leur jeune âge où moment ils allaient s’engager dans la guerre de libération, se transforme en un véritable secret. Ce dernier se tisse comme une toile de fond laissant les incompréhensions de Ḥmed Ubandu s’exprimer et les rumeurs colportées par les gens, à propos du passé de Mḥend Umaryus, prendre pour longtemps la place de la vérité. Ces rumeurs donnent Mḥend Umeryus comme un traitre durant la révolution de 54-62. Ḥmed Ubandu n’a pas compris pourquoi Mḥend Umeryus n’a pas pris les armes, comme lui, pendant cette guerre. Ce dernier s’est désengagé à la dernière minute. Le secret de cette raison est gardé jusqu’aux derniers moments de la vie de Ḥmed Ubandu. La divulgation de ce secret, est différée à plusieurs reprises dans le roman ; Mḥend Umeryus a accompli cet acte, comme une confession intime et une libération de conscience, au moment où son ami allait rendre son dernier souffle suite à sa blessure par balle.
En narration alternée, les épisodes de ce récit oscillent entre le présent et le passé. Les chapitres se suivent en alternant les affaires quotidiennes du présent et les souvenirs des deux protagonistes principaux. Dans ce mouvement, de va-et-vient entre les dépits et les tracasseries de leur vieillesse et la mémoire de leur enfance et de leur jeunesse, se glissent les commentaires du narrateur et des personnages. Les thèmes des commentaires ou des digressions sont variés : problèmes de langues et d’identité, la trahison, la misère, l’enfance, etc. C’est assez attrayant dans plusieurs endroits.
Le narrateur change de posture suivant les moments à raconter. Il est omniscient quand il raconte le présent. Il devient personnage racontant les souvenirs de l’enfance ou de la jeunesse. Par moments, la narration est simultanée au déroulement des événements, ce qui donne au propos du narrateur une proximité très rapprochée avec notamment les deux personnages principaux.
Ce mouvement d’alternance du passée et du présent donne au texte une valeur certaine. C’est dans ce dialogue entre les questionnements et les déceptions de la vieillesse et la mémoire revisitée à volonté de l’enfance et de la jeunesse que se joue la beauté de ce texte. C’est un pari gagné de ce côté-là.
Le lecteur peut toutefois regretter l’expression un peu forcée dans certains passages, laissant apparaître les conditions de quasi-traduction due à la pression des langues en présence dans l’acte créatif. L’usage de « coordonnant » « dakken », qui vient perturber la spontanéité de l’expression, en est une trace tangible.
Comme première expérience romanesque, elle mérite vraiment les encouragements des lecteurs ; l’auteur doit en faire un point de départ, assez prometteur, pour de nouveaux projets d’écriture romanesque.

Mohand Akli SALHI  

Page Facebook de ce roman

 

Hitwebcounter.com Free

………


Awal n mass Md Akli Salḥi ɣef wungal

22 mai, 2017 à 1 h 50 min | Commentaires (0) | Permalien


Awal n mass Naser Ayt Weεli ɣef wungal « Tiyita n tmeddit » (s tefransist)

Lecture du Dr Nacerddine Aït Ouali – Chercheur, docteur en littérature française

(Publié sur son compte Facebook)

« Tiyita n tmeddit » (Littéralement, « Le Coup de l’après-midi ») est le premier roman en kabyle de Samir Tighzert. Amis depuis leur adolescence, Dda Ḥmed Ubandu et Dda Mḥend Umaryus se perdent de vue au début de la guerre d’indépendance. Ils se retrouvent longtemps après. C’est l’occasion pour eux de replonger dans le souvenir de leurtamuɣli passé par le rappel de souvenir et la visite de lieux fréquentés pendant leur jeunesse. Cette visite sera fatale à Dda Ḥmed Ubandu qui sera atteint d’une balle mortelle destinée à son ami. Ce dernier achèvera ses « confessions » devant les proches de son ami à l’hôpital en s’adressant à ce dernier qui vivait ses dernières heures.
Les va-et-vient entre le présent et le passé font vivre au lecteur une histoire présente qui prend ses « racines » durant la période coloniale et la guerre de libération. Que l’écriture littéraire en kabyle s’intéresse à ce moment de l’histoire (qui a vu la Kabylie payer un lourd tribut pour l’indépendance de l’Algérie) est une façon de rendre justice à cette région et à ses combattants.
Les liens dans le texte avec la revendication identitaire berbère sont aussi intéressants : les causes justes méritent d’être défendues.
Le dispositif d’écriture adopté, notamment au niveau narratif, a permis de produire un récit qui se lit (même si c’est de façon inégale) avec un certain plaisir. L’usage d’unité lexicales et de tours linguistique (qui paraissent au lecteur que je suis) particuliers à la région native de l’auteur apportent un plus à la langue.
Le potentiel littéraire de l’auteur gagnerait en puissance avec plus de travail sur le plan linguistique (syntaxe et lexique), ainsi qu’un plus grand soin dans le passage de l’oral à l’écrit. En résumé les exigences qui peuvent permettre de produire de grands romans si on ne veut pas se contenter de faire de bons romans.

- Necer Ait Ouali-

…………

Page Facebook de ce roman


Hitwebcounter.com Free

Awal n mass Naser Ayt Weεli ɣef wungal

22 mai, 2017 à 1 h 43 min | Commentaires (0) | Permalien


12